Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
25:e april 2018

Kommunfullmäktige ger politiker och nämnder ansvarsfrihet

Kommunfullmäktige ger politiker och nämnder ansvarsfrihet för 2017. Kommunfullmäktige beslutade också att inte rikta någon anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande, Mari-Louise Wernersson (C). Bakgrunden är att kommunens revisorer menar att hon 2017 tog ett beslut som låg utanför hennes befogenheter.

I det paket som följde med årsredovisningen som kommunfullmäktige godkände under tisdagen den 24/4 fanns även den årliga revisionsberättelsen från kommunens revisorer. I den framgår att revisorerna vill ge nämnderna och kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet. Det ställde sig kommunfullmäktige också sig bakom.

I revisionsberättelsen riktar kommunens revisorer en anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande. Detta för bristande följsamhet mot delegationsordningen i samband med att Falkenbergs kommun avslutade samarbetet med den tidigare skolchefen. Revisorerna noterar dock att frågan var komplex, att händelsen har diskuterats i efterhand och att flera åtgärder har gjorts. Efter en debatt valde kommunfullmäktige, genom ett majoritetsbeslut, att inte gå på revisorernas linje och att inte ge någon anmärkning till Mari-Louise Wernersson.

Förändrad delegationsordning

Under hösten 2017 startade diskussioner om att förändra delegationsordningen så att att kommunstyrelsens arbetsutskott framöver ska kunna avsluta anställningar med förvaltningschefer och kommunchef. I april i år gjordes denna förändring.

Avtal som reglera uppsägningar

Falkenbergs kommun har även tagit fram ett så kallat vd-avtal. Avtalet reglerar vad som sker om Falkenbergs kommun vill avsluta ett samarbete när det inte finns en saklig grund till uppsägning, till exempel om det finns brist på förtroende. Avtalet används vid nyanställningar av förvaltningschefer och kommunchef.

Kontakt