Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

4:e oktober 2019

Kommunen utvecklar lekmiljöer i Falkenberg – startar med Vallarna

Under de kommande fem åren ska Falkenbergs kommun investera 13 miljoner kronor på att utveckla lekmiljöer i centrum. Arbetet startar med lekområdet på Vallarna. Planeringen är i full gång och målsättningen är att komma igång med byggandet under hösten.

Lekmiljöerna ska byggas efter kommunens program med riktlinjer för utomhuslekPDF som sätter ramen för hur lekområden i Falkenberg ska utvecklas i framtiden. Utifrån programmet ska lekmiljöer utvecklas efter ledorden varierande, inkluderande och utvecklande. Med ett utbud som passar barn i alla åldrar ska leken stimulera barns sinnen, väcka upptäckarglädje, sätta igång fantasin och locka till mer fysisk aktivitet.

– Studier visar att barn med tillgång till rymliga och varierade gröna lekmiljöer har bättre fysisk och psykisk hälsa. De vanor man får som barn har också större chans att följa oss genom livet, säger Georgia Ferris (KD), ordförande kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun.

Arbetet startar med lekområdet vid Vallarna

Vissa av lekmodulerna på Vallarna börjar bli slitna och behöver bytas, det finns också planer på att göra lekområdet större och skapa en tydligare koppling till Vallarnas mini-zoo. I projektet har man pratat med barn och ungdomar från Hertingsskolans fritidsverksamhet och Tullbroskolan för att ta reda på hur de vill leka. Resultatet av de samtalen är en del i arbetet med vad man ska satsa på.

– Det är bra att vi gör en satsning på Vallarna som är en omtyckt mötesplats i Falkenberg. Det ska bli kul att göra platsen ännu bättre, säger Johanna Falgén Lilja, landskapsingenjör i Falkenbergs kommun.

Statligt bidrag för att nå miljömål

Kommunen har även fått ett statligt bidrag för Grönare städerlänk till annan webbplats. Bidraget är på 738 000 kronor och kräver att kommunen går in med motsvarande summa. Dessa pengar är reserverade till Vallarnas lekområde. Syftet med bidraget är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser, öka välbefinnande, öka klimatanpassning och bidra till att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljölänk till annan webbplats.

Utifrån ett tidigare medborgarförslag ligger även ett beslut om att ett väderskydd ska byggas inom området.

Kontakt