Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

19:e juni 2019

Kommunen tar över stor
del av LSS-verksamheten

Den politiska majoritetens förslag om att ta över LSS-verksamheten till kommunal regi klubbades igenom i socialnämnden den 18 juni. Det innebär att de enheter som Attendo och Frösunda ansvarar för idag kommer att övertas av kommunen under 2020.

Den 19 mars gavs uppdraget till socialtjänsten att ta fram planer för hur övertagandet ska gå till. Planerna omfattar:

  • 17 grupp- och serviceboenden för cirka 100 personer med funktionsnedsättning som i dag drivs av privata vårdföretaget Frösunda.
  • Driften av boendestöd, ledsagar- och avlösarservice samt de korttidsboenden som drivs av vårdföretaget Attendo.

Bakgrunden till beslutet är en valfråga som nu styrande Framtid Falkenberg (S, MP, L och KD) tillsammans drivit igenom. Motiven bakom är bland annat bättre insyn och möjlighet att utveckla kvalitén i verksamheten.

Även äldreomsorgen påverkas av beslutet. Det handlar om Floragårdens särskilda boende, som drivs som ett personalkooperativ. Anledningen till övertagandet är att fastigheten är i stort behov av renovering och det innebär att den inte kan läggas ut på ny upphandling.

Byter arbetsgivare

Enligt planerna som tagits fram ska inte vården för brukarna påverkas av förändringen. Även den berörda personalen berörs lite av beslutet. Den största skillnaden är att de byter arbetsgivare till kommunen om de väljer att fortsätta sin tjänst, samt att deras avtal ändras till de regler som gäller för kommunanställda.

Oppositionen som röstade emot förslaget är kritiska till övertagandet då det kommer att innebära en fördyring av verksamheten. Den främsta anledningen är att kommunens avtal är dyrare, på grund av ersättningen vid jour-arbete och möjligheten att önska sysselsättningsgrad.

Samordningsvinster

Enligt den ekonomiska kalkylen beräknas kostnaderna öka med minst 5,4 miljoner om man räknar med det statliga bidrag som kommunen har rätt till. Det är ett så kallat utjämningssystem som syftar till att garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Enligt planerna ger konsekvenserna av ett övertagande bland annat samordningsvinster genom till exempel samlokalisering som kan underlätta bemanningen och vara mer kostnadseffektiv.

Beslutet om övertagandet kommer att ske under förutsättning att erforderliga beslut fattas gällande budget 2020.

Datum gällande övertagandet:
Attendo: 1 maj 2020.
Floragården: 1 oktober 2020.
Frösunda: 1 november 2020.

Kontakt