Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
2:a september 2019

Kommunen söker nya pristagare inom kultur, idrott och miljö

Nu söker Falkenbergs kommun efter nya pristagare inom kategorierna miljö, kultur och idrott. Pristagarna utses årligen av tre olika kommittéer.

Falkenbergs kommun vill uppmuntra och premiera personer, organisationer och föreningar, som bor och är verksamma i kommunen och som gör skillnad. Med de årliga priserna vill Falkenbergs kommun uppmuntra till hållbar utveckling med förbättrad miljö, social sammanhållning och engagemang inom kultur och idrott. Vinnaren i varje kategori får diplom och 20 000 kronor i prispengar. Prisutdelning sker på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december.

Nomineringstiden för kommunens tre olika priser inleds denna vecka, den 2 september och är öppen fram till 7 oktober.

Miljöpriset kan gå till:

  • någon som ökat miljömedvetenheten och miljöengagemanget i samhället
  • någon som bidragit till god stadsmiljö eller boendemiljö
  • någon som bidragit till naturvårdande insatser
  • någon som brinner för miljö- och naturvårdsfrågor
  • någon som satsat på miljöanpassad teknik eller miljöanpassad produktion

Kulturpriset kan delas ut:

  • för värdefull och uppskattad gärning inom litteraturens, konstens, musikens, teaterns eller annat jämförligt kulturellt område såsom kulturmiljövård, konsthantverk eller bildningsverksamhet
  • som stipendier för uppmuntran av begynnande lovande verksamhet inom samma områden

Idrottspriset kan gå till:

  • värdefullt och uppoffrande ideellt ungdoms- och idrottsledarskap
  • god idrottslig prestation, som i huvudsak utförts under de senaste åren

​Nominering via mejl eller brev

Den som vill nominera kandidater till någon av kommunens tre priser kan göra det:

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg

Läs mer här: https://kommun.falkenberg.se/priserlänk till annan webbplats

Kulturpriskommittén: Georgia Ferris (KD), Dahn Persson (S), Lars Agbrant (M), Claes Bertil Claesson (C), Karl Gustaf Carlzon (S) och Lena Berglund (MP)

Idrottspriskommittén: Georgia Ferris (KD), Dahn Persson (S), Lars Agbrant (L), Mikael Salomonsgård (S), Samuel Hansson (KD), Ghassan Ghaziri (M)

Miljöpriskommittén: Yen Gunnarsson (S), Jan Dickens (S), Charlotta Jonson (M), Bengt Hackberg (S)

Kontakt