Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
14:e juni 2018

Kommunens lågtröskelboende ska drivas i extern regi

Socialnämnden har beslutat att det lågtröskelboende som ska startas upp i Falkenberg ska drivas i extern regi. Socialförvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag. Detta ska presenteras för nämnden i september.

I maj 2017 fick socialnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att säkerställa att kommunen kan erbjuda anpassade boende- och vårdalternativ för personer med långvarigt missbruk.

En genomlysning av verksamheten gjordes och den rekommendation som lämnades till socialnämnden var att ett lågtröskelboende skulle vara ett bra komplement till de befintliga öppenvårdsinsatserna.

Bemannat dygnet runt

Ett lågtröskelboende är ett tillfälligt boende som är bemannat dygnet runt. Det riktar sig till personer med långvarigt missbruk där behandling inte är ett alternativ. Man tillåts inte bruka alkohol eller droger i boendet, däremot blir man inte avvisad om man kommer dit onykter.

– Lågtröskelboendet erbjuder en tryggare tillvaro för en grupp som i övrigt står långt ifrån insatser i vårdkedjan. Förhoppningen är att den ökade tryggheten på sikt ska motivera de här personerna till att ta del av behandlingsinsatser och hitta en permanent bostad, säger Karin Fahlman, myndighetschef på socialförvaltningen.

Lämplig lokal på Kilavägen

I februari i år fick socialförvaltningen i uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag på hur driften av ett lågtröskelboende i Falkenbergs kommun skulle kunna se ut. Utredningen visar att det bästa alternativet vore att det drivs i extern regi. Förvaltningen bedömer också att det är lämpligt att socialnämnden står för lokalen och även ansvarar för att den är ändamålsenlig.

I utredningen lämnar socialförvaltningen även förslag på en lämplig lokal på Kilavägen. Denna fastighet består av en villabyggnad och en modulbyggnad. Socialförvaltningen har för avsikt att hyra dessa lokaler och inrätta lågtröskelboendet i modulbyggnaden.

– Vi förstår att detta kan skapa oro och frågor bland de personer som bor på Kilavägen. Vi har bjudit in till informationsmöte så att de kan få svar på alla sina frågor, säger Karin Fahlman.

Förhoppningen är att lågtröskelboendet ska vara i drift i slutet av året.

Kontakt