Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

14:e mars 2019

Kommunen ser över sponsringen till elitidrotts­föreningar

Falkenbergs kommun har nu sett över och utvecklat sitt arbete med sponsring av elitidrottsföreningar, tidigare kallat ”elitbidrag”. Utöver ny sponsringspolicy har kommunen tagit fram en ny fördelningsmodell och givit sitt bolag Destination Falkenberg (DFAB) i uppdrag att fördela sponsringsmedel enligt den nya modellen.

Syftet med kommunens sponsring av elitidrottsföreningar ska enligt det nya ramverket vara att stärka varumärket Falkenberg som geografisk plats. Det ska därmed ej förväxlas med övriga kommunala bidrag.

Kommunens sponsring ska enligt policyn kännetecknas av affärsmässighet och lokal förankring samt innehålla en väl avvägd motprestation.

Ny modell för fördelning av sponsringsmedel bygger på medieanalys

För att kunna fördela sponsringsmedel enligt fastslagen policy har Destination Falkenberg tagit fram en ny fördelningsmodell. Modellen bygger på en medieanalys och fördelningsnyckel med poängsättning inom följande kriterier; idrottsgren, serietillhörighet, namn samt medial exponering och medialt genomslag.

- Det är fantastiskt roligt att Falkenberg under de senaste åren har vuxit som idrottsstad. Våra idrottsklubbar är bra ambassadörer för Falkenberg. För att Falkenberg skall ha många elitlag är det också viktigt att näringslivet bidrar med sponsring så att vi tillsammans kan stödja våra idrottsklubbar, säger Mari-Louise Wernersson, ordförande för Destination Falkenberg.

Beslut om sponsringsmedel för 2019

På sitt styrelsemöte den 27 februari beslutade Destination Falkenbergs styrelse att fördela sponsormedel enligt den nya modellen för värdering.

- Det blir en del förändringar som både får positiva och mindre positiva konsekvenser för några av våra elitidrottsföreningar i Falkenberg. Vi känner oss dock trygga i vår bedömning och ser fram emot ett fortsätt utvecklingsarbete i den här frågan, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande.

Som en följd av det nya arbetssättet så ser fördelningen av sponsringsmedel annorlunda ut jämfört med tidigare år. Bland annat är det fyra nya elitidrottsföreningar som enligt den nya fördelningsmodellen kommer få sponsring från Falkenbergs kommun. Dessa är:

  • Falkenbergs Roddklubb
  • Falkenbergs Idrottsklubb
  • Falkenbergs Simklubb
  • Falkenbergs Golfklubb

Så här ser den sammantagna fördelningen av sponsormedel till Falkenbergs elitidrottsföreningar 2019.

Översikt sponsormedel

Falkenbergs FF

525 810

Falkenbergs Volleybollklubb

134 126

Falkenbergs Bordtennisklubb

96 263

 Bowlingklubben Falkarna Falkenberg68 721

Falkenbergs Roddklubb*

62 360

Falkenbergs Idrottsklubb*

61 703

Falkenbergs Simklubb*

58 248

Falkenbergs Golfklubb*

92 770


1 100 000

* Ny sponsring


Fakta
Kommunfullmäktige beslutade om en ny sponsringspolicy för Falkenbergs kommun den 2017-10-31. Destination Falkenberg AB har enligt den nya policyn en samordnande och rådgivande roll gällande sponsring inom kommunkoncernen.

Sponsringspolicyn syftar till att tydliggöra de ramar och förutsättningar som gäller då kommunens nämnder, bolag och förbund ger och tar emot sponsring. I den nya sponsringspolicyn skiljer kommunen på varumärket Falkenbergs kommunorganisation och Falkenbergs platsvarumärke.

Övergången från tidigare arbetssätt med ”elitbidrag” till sponsring till elitidrottsföreningar kommer ske stegvis.


Kontakt