Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
16:e maj 2019

Kommunen ser över hyresavtal och fastigheter

Kommunen äger många fastigheter. De hyrs ut till bland annat egna verksamheter, kommunala bolag och föreningar. Alla skriftliga avtal ses över när de går in i en ny avtalsperiod. Nu ska alla muntliga avtal ses över.

– Idag ser hyresavtalen lite olika ut beroende på när de är tecknade. Vi behöver se över dem så att villkoren är likvärdiga, säger Niklas Andersson, chef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen, den förvaltning som är ansvarig för hyresavtalen.

Alla avtal ska bli skriftliga

För de allra flesta föreningar innebär översynen ingen förändring. I vissa fall kommer villkoren att justeras och ibland även kostnaden. Målet är att alla avtal ska bli skriftliga.

– I de fall där verksamheter behöver flytta kommer vi att hjälpa till att hitta nya lokaler som passar verksamheten, säger Niklas Andersson.

Översyn främst i samband med ny avtalsperiod

Föreningar som har frågor om sitt avtal kan kontakta kontaktcenter. De föreningar, förvaltningar och bolag som berörs av översynen kommer att bli kontaktade i samband med att avtalen ska förnyas. I de fall där avtalen redan är korrekta, görs ingen åtgärd.

Fastigheternas skick ses över

I vissa fall har hyresgästen varit ansvarig för underhåll. I samband med att avtalen ses över, kommer kommunen också undersöka fastigheternas skick.

Kontakt