Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
18:e januari 2019

Kommunen satsar på Agenda 2030

Falkenbergs kommun fokuserar på att se hur kommunen lokalt kan bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. Till följd av det avvaktar vi med att förnya diplomeringen Fairtrade City.

Frågan om Falkenbergs kommun fortsättningsvis ska vara en Fairtrade City-kommun togs nyligen upp i kommunstyrelsen.

Beslut om att avvakta med ansökan

Politikerna var överens om att avvakta med att skicka in en ansökan om att få förnya sin diplomering som Fairtrade City till organisationen Fairtrade. Att förnya ansökan kostar 15 000 kronor.

Prioriterar övergripande arbete kring hållbarhet

Falkenbergs kommun prioriterar istället att arbeta med Agenda 2030. Ett första steg blir att kartlägga hur kommunorganisationen arbetar med hållbarhet idag. Fairtrade City-diplomering innebär mycket arbete för någonting som delvis kommer ingå i Agenda 2030 arbetet.

Det här är Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål, som i Sverige kallas de Globala målen.

– Det är viktigt att vi jobbar med alla mål integrerat. Vi kan inte nå social hållbarhet på bekostnad på ekonomisk hållbarhet eller ekologisk hållbarhet. Allt hänger ihop, säger Erika Erlingsson, utvecklingsledare i social hållbarhet.

Det här är några av de mål som Falkenbergs kommun kommer att jobba med inom Agenda 2030.

  • Hållbar konsumtion och produktion
  • God hälsa och välbefinnande
  • Hållbara städer och samhällen
  • Rent vatten och sanitet
  • God hälsa och välbefinnande
  • Genomförande och globalt partnerskap

Kontakt