Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

24:e februari 2021

Kommunens arbete med vaccineringen går enligt plan

De halländska kommunerna och Region Halland samarbetar kring vaccineringen mot covid-19. Här följer en sammanställning kring hur vaccinationsläget inom kommunens ansvarsområde ser ut just nu.

Vaccineringen mot covid-19 är ett löpande arbete där förutsättningarna snabbt kan ändras. Med anledning av det kan vi enbart ge en ögonblicksbild över hur läget ser ut just nu.

Det är framför allt leveransen av vaccin som påverkar vaccinationstakten i Halland.

Kommunens ansvar

Region Halland och kommunerna samverkar kring vaccineringen mot covid-19 och ansvarar för olika grupper i samhället. Kommunens ansvar är att vaccinera följande personer i den första fasen av vaccineringen:

  • Personer som bor på ett särskilt boende för äldre samt på korttidsavdelning
  • Personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorgspersonal som arbetar vårdnära de äldre på särskilt boende eller inom hemtjänsten (både i kommunal och extern regi)
  • Personer som bor på ett grupp- eller serviceboende inom LSS (dessa personer har antingen hemsjukvård eller räknas som samboende).

Stora arbetsinsatser

Hittills har närmare 3 300 doser getts till de personer som ingår i kommunens ansvarsområde. Vaccineringen har genomförts av sjuksköterskorna inom hemsjukvården i samarbete med kommunens skolsköterskor och team från Region Halland samt företagshälsovården.

– Det är ett ofantligt arbete som görs ute i verksamheterna. Ungefär 1 400 av de här doserna innebär även ett hembesök, så det är gedigna arbetsinsatser som görs. Vi i ledningen är både tacksamma för och imponerade av hur detta arbete bedrivs i kommunen, säger Daniel Johansson, biträdande socialchef och kommunens vaccinationssamordnare.

Vaccineringen klar på de särskilda boendena

Som det ser ut i dag så har samtliga äldre som bor på ett särskilt boende och som har tackat ja till vaccinationserbjudandet fått båda sina doser. Det gäller även de cirka 80 procent av personalen på boendena som valt att vaccinera sig.

– Det kan finnas undantag inom båda de här grupperna där personer av olika anledningar inte kunnat vaccinera sig, men i det stora hela är vi klara med vaccineringen på våra särskilda boenden, säger Daniel Johansson.

Hemsjukvård samt grupp- och serviceboenden inom LSS

Samtliga personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården har blivit erbjudna vaccin. Detsamma gäller personer som bor på ett grupp- eller serviceboende. Av de äldre med hemsjukvård har majoriteten också fått sin andra dos. Båda dessa grupper beräknas vara färdigvaccinerade vecka 10 (8-12 mars).

Vaccinering av hemtjänstens personal

Just nu arbetar kommunens företagshälsovård med att vaccinera personal som arbetar inom hemtjänsten. Även hemsjukvården är involverad i detta arbete och ansvarar för hemtjänstpersonalen i inlandet.

Då denna personalgrupp i huvudsak får Astra Zenecas vaccin så kommer processen bli längre eftersom det ska gå tio veckor mellan första och andra dosen.

– Även om nackdelen med detta är att det kommer ta längre tid innan vi helt är klara med vaccineringsarbetet så är en positiv aspekt att vi kan ge fler personer den första dosen snabbare, säger Daniel Johansson.

Prognosen är att samtlig personal som ingår i fas ett ska ha blivit erbjudna minst den första dosen senast vecka 12 (22-26 mars).

Personal inom funktionsstöd står på tur

Kommunen kommer även att vaccinera personer som ingår i den andra fasen. Detta gäller främst personal som arbetar med personer inom området funktionsstöd/LSS.

– Det är ännu inte bestämt när vi kan påbörja vaccineringen av denna personal, men vi kommer informera alla berörda när vi har fått ett startdatum, säger Daniel Johansson.

Kontakt