Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

3:e december 2019

Kommunen säger upp chefen för kultur- fritids- och teknikförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag beslutat att säga upp chefen för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Niklas Andersson. Han är arbetsbefriad från och med idag, tisdagen den 3 december.

Anledningen till beslutet att säga upp Niklas Andersson är ett icke fungerande ledarskap och allvarliga brister i arbetsmiljön.

- Det finns en allvarlig och samstämmig kritik och det har snabbt blivit en ohållbar situation på förvaltningen. Niklas saknade erfarenhet från en stor offentlig verksamhet och vi valde trots det att satsa på honom, men det har inte fungerat. Avvikelsen från det önskade beteendet är så långt att det inte har gått att göra på något annat sätt, säger Lars Fröding, kommunchef.

Niklas Andersson har arbetat i kommunen i nio månader. Han rekryterades för att leda den nybildade kultur-fritids- och teknikförvaltningen. I enlighet med sitt anställningsavtal ersätts han med 12 månadslöner, motsvarande en sammanlagd kostnad på 1,2 miljoner kronor.

- Vi måste följa ingångna avtal och betala ett avgångsvederlag, men kostnaden att ha kvar en icke fungerande chef, en av våra högsta, är avsevärt större. Vi är måna om att våra högsta chefer står för den värdegrund och de värderingar som vi tycker är viktiga, säger Lars Fröding.

Fokus på arbetsmiljö och bra ledarskap

Beslutet att entlediga förvaltningschefen formaliserades idag genom ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Vi har fått information om läget i förvaltningen och tar nu vårt ansvar som arbetsgivare. Arbetsmiljön är jätteviktig och ett bra ledarskap är avgörande för att nå de resultat som vi vill ha, säger Per Svensson, kommunråd i Falkenbergs kommun.

Socialförvaltningens chef Johan Klingborg går in med omedelbar verkan och blir tillförordnad förvaltningschef i kultur-, fritids- och teknikförvaltningen till och med 2020-06-30. Uppdraget formaliserades genom ett beslut i kommunstyrelsen idag. Johan Klingborgs nya uppdrag blir att under sju månader leda och stötta förvaltningsledningen i deras arbete.

- Johan Klingborg är en trygg, erfaren och uppskattad ledare som kommunledningen har stort förtroende för. Hans uppdrag blir nu att stötta verksamheten för att den ska komma på fötter och fungera igen, säger Lars Fröding.

Tillförordnad chef för socialförvaltningen under perioden blir Daniel Johansson som idag är stabschef inom socialförvaltningen.

Kontakt