Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

23:e mars 2021

Kommunen planerar för ett seniorkvarter vid Trädgårdens särskilda boende

Planerna för kvarteret Trädgården i centrala Falkenberg växer långsamt fram. Socialnämnden har nu sagt ja till den inriktning Fabo presenterat i sin senaste rapport kring området. Målet är att skapa ett område anpassat för äldre, ett så kallat seniorkvarter.

Hösten 2019 fick Fabo i uppdrag av socialnämnden att utreda en ut-, om- och nybyggnation av det särskilda boendet Trädgården (tidigare Floragården). I uppdraget ingick även att utreda möjligheterna att skapa ett så kallat seniorkvarter.

En miljö som passar äldre

Ett seniorkvarter omfattar, utöver ett särskilt boende, även flera andra boendealternativ för äldre. Det ska också finnas en närhet till service och mötesplats och både utomhusmiljö och trafikmiljö ska anpassas efter de äldres behov.

– Det finns många fördelar med kvarteret Trädgården som talar för idén att göra det till ett seniorkvarter. Det handlar bland annat om närheten till Mötesplats Mölle, att det finns ett stort utbud av olika lägenheter i området och att det ligger nära livsmedelsbutik och annan service, säger Kerstin Rosell, socialnämndens ordförande.

Boendealternativ som matchar behovet

Fabos rapport som nu redovisats i socialnämnden visar detaljerna kring det planerade området. Med utgångspunkt i framtidens utmaningar, med ett ökat antal äldre i behov av vård och omsorg, är planen i dagsläget att utöka antalet särskilt boende-platser från dagens 60 till 93. Kvarteret ska även ha 24 biståndsbedömda trygghetslägenheter, 49 trygghetslägenheter och 18 lägenheter till personer med funktionsnedsättning.

– Det går helt i linje med det platsbehov vi har identifierat i socialnämnden. Området är inte exklusivt för äldre, men genom att anpassa miljön i och runt området så ser vi till att det blir en trygg plats för de äldre som väljer att bosätta sig där, säger Kerstin Rosell.

– En viktig del i seniorkvarters-tanken är också att du inte ska behöva flytta från området när ditt vårdbehov ökar eftersom kvarteret erbjuder en rad olika boendeformer.

Utöver dessa bostäder ska området även inrymma tre dagverksamheter för äldre, hemtjänstlokaler och tre lokaler för näringsidkare. Det ska även finnas utemiljöer anpassade till olika behov.

Vad blir nästa steg?

Under april månad flyttar de äldre som i dag bor på Trädgårdens särskilda boende till nya lägenheter. Under sommaren kommer sedan boendet att tömmas på möbler och inredning och efter det får Fabo tillträde till fastigheten.

För att kunna gå vidare med projektet behöver även Fabos styrelse fatta beslut i frågan. Upphandling av entreprenörer och konsulter ska påbörjas och det ska även genomföras tekniska utredningar innan projekteringen kan starta.

– Efter dagens beslut och Fabos styrelsebeslut så kommer socialförvaltningen och Fabo helt enkelt att jobba vidare med den här inriktningen, säger Kerstin Rosell.

Kontakt