Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
24:e maj 2019

Kommunen öppnar demensavdelning på Björkhaga särskilda boende

Under våren har antalet personer i behov av en plats på särskilt boende ökat. För att möta detta behov öppnar Falkenbergs kommun nu upp ytterligare en demensavdelning med sex platser på Björkhaga särskilda boende i Slöinge.

– Vi är skyldiga enligt lag att erbjuda en plats på särskilt boende inom tre månader. Under de senaste månaderna har trycket på dessa platser ökat och nu är behovet så stort att vi måste öppna upp de här extraplatserna, säger socialchef Johan Klingborg.

Avvaktade utvecklingen

Kösituationen kan ändra sig fort och är svår att planera för. Därför avvaktade socialförvaltningen i ett par månader för att se hur situationen utvecklades. Men i april togs beslutet om att öppna upp avdelningen Björken.

– Vi vet att det är många faktorer som påverkar trycket och behovet av platser på särskilt boende. Detta tillsammans med att vi står inför en kraftig ökning av äldre i behov av sjukvårdens och samhällets tjänster gör det svårare att förutse behovet, säger Johan Klingborg.

– Både kommun och region står inför samma utmaningar i att möta allt fler människor med långvariga vårdbehov.

Öppnar den 1 juni

Den nya demensavdelningen Björken, som drivs av Vardaga, öppnar den 1 juni. Lokalerna har rustats upp och anpassats för personer med demenssjukdom.

Kontakt