Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

29:e april 2019

Kommunen ökar tempot med effektiviseringar

Trots ett gott ekonomiskt resultat 2018 behöver Falkenbergs kommun förbereda sig för tuffare tider. Varje nämnd har fått i uppdrag att se över sina kostnader och sina verksamheter.

För att möta framtidens ekonomiska utmaningar behöver Falkenbergs kommun effektivisera och se över sina verksamheter. Falkenbergs högsta politiska ledning kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att presentera förslag på effektivisering och verksamhetsförändringar motsvarande två procent av nämndernas årsbudget 2020.

Fortfarande ett överskott

I årsredovisningen för 2018 visar kommunen ett överskott på 59 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner bättre än förväntat enligt budget. Överskottet beror till stor del på en utdelning från det kommunala bolaget Falkenberg Energi. Själva förvaltningsorganisationen där kommunen har sin kärnverksamhet (förskolor och skolor, vård och social omsorg samt kultur och fritidsfrågor, teknisk förvaltning och byggnation) går dock back med 20 miljoner kronor.

- Våra nettokostnader har ökat med 3,8% jämfört med föregående år medan intäkter från skatter, utjämningar och bidrag endast ökat med 1,3%. Våra intäkter räcker alltså inte till. Vi behöver tänka nytt och göra bättre, säger William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

Effektiviseringsresa

Utöver arbetet med att ta fram effektiviseringar på två procent 2020 behöver kommunen förbereda sig på minskad tillgång på pengar motsvarande cirka en procent årligen. Därför har Falkenbergs kommunchef Lars Fröding fått i uppdrag av kommunstyrelsen att leda och organisera verksamheten för ”centralisering, digitalisering, automatisering och effektivisering”.

- Vi behöver utveckla nya, hållbara och effektiva arbetssätt som gör att vi kan möta välfärdsutmaningarna under tuffare ekonomiska förutsättningar. Effektiviseringskravet från fullmäktige ger oss möjlighet att se över hur vi jobbar och det måste påbörjas redan nu, säger Lars Fröding, kommunchef.

Demografiska utmaningar

Sveriges befolkning, liksom i många andra västeuropeiska länder, blir allt äldre. För Falkenbergs del visar befolkningsprognosen att antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka med 55 procent fram till år 2030. Personer i arbetsför ålder ökar däremot betydligt långsammare. För kommunens del innebär detta minskande skatteintäkter samtidigt som allt fler invånare kommer behöva kommunal service, vilket i sin tur ökar kommunens kostnader.

Kontakt