Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

12:e februari 2021

Kommunen inför snabbtester för provtagning av personal vid utbrott av covid-19

Igår använde Falkenbergs kommun för första gången så kallade snabbtester. De användes för att testa symtomfri personal på äldreboendet Ätranhemmet, där fyra boende insjuknat i covid-19. Syftet är att minska risken för smittspridning. Hittills har samtliga prover varit negativa.

På Ätranhemmet har man just nu en pågående smitta på en avdelning. Det är fyra boende som konstaterats smittade av coronaviruset.

Testas inför varje arbetspass

I syfte att hindra vidare smittspridning har man nu i samarbete med Vårdhygien, Region Halland, tagit fram en åtgärdsplan för att börja använda så kallade snabbtester på personalen. Under sju dagar ska varje medarbetare testas inför sitt arbetspass. Provsvaret kan utläsas efter 15 minuter.

– Det känns väldigt positivt att vi har kommit igång med användningen av dessa snabbtester nu. Det är ytterligare en åtgärd som vi kan ta till för att stärka upp skyddet för de äldre och minska smittspridningen. De medarbetare som får ett positivt provsvar tas ur tjänst och ska sedan skyndsamt provta sig för covid-19 för att bekräfta smittan, säger Anja Sönnerstedt, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Men än så länge så har alla medarbetare som vi testat fått negativa provsvar.

Används enbart vid konstaterad smitta

Det finns olika sorters snabbtester på marknaden. De snabbtester som används inom äldreomsorgen är så kallade antigentester. Dessa tas i näsan och visar om det finns en pågående infektion av covid-19. I dagsläget kan de användas på olika enheter, som på ett äldreboende eller inom en hemtjänstgrupp, när det blir utbrott av covid-smitta.

– Det här med snabbtester låter ju enkelt, men det är faktiskt en ganska stor apparat kring provtagningen. Varje provtagning ska till exempel ordineras av en läkare och ska sedan journalföras. Vi har också fått utbilda några undersköterskor i hur man tar och tolkar dessa tester, så att de kan hjälpa till med provtagningen. Men det pågår diskussioner kring hur man skulle kunna använda den här metoden även i andra situationer, säger Anja Sönnerstedt.

Medarbetarna positiva till snabbtest

Det är frivilligt för personalen att ta ett snabbtest, men så här långt har alla medarbetare tackat ja till erbjudandet.

– Ja, alla medarbetare har velat testa sig. Jag tror att det även blir en trygghet för dem att veta att de inte bär på någon smitta när de arbetar nära de äldre, säger Anja Sönnerstedt.

Kontakt