Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
13:e mars 2018

Klart med ny skolchef i Falkenbergs kommun

Stigert Pettersson blir ny skolchef i Falkenbergs kommun. Det beslutade kommunstyrelsen idag. Ett av uppdragen blir att jobba vidare med förbättringsplanen Utbildning Falkenberg.

Stigert Pettersson har muntligen tackat ja till tjänsten som skolchef i Falkenbergs kommun och börjar tjänsten före midsommar. Han är 54 år, uppvuxen i Falkenberg och bor nu i Abild. Han har lång erfarenhet av att jobba med utbildningsfrågor. Stigert Pettersson kommer närmast från en tjänst som barn- och ungdomschef i Hylte kommun. Han har tidigare haft förvaltningsövergripande uppdrag inom Varbergs kommun samt rektorstjänster på flera skolor i Varbergs kommun.

– Det ska bli väldigt spännande att få vara en del av den resa som Falkenbergs kommun har dragit igång. Förbättringsplanen Utbildning Falkenberg stämmer väl överens med min syn på hur man kan utveckla det pedagogiska arbetet, säger Stigert Pettersson, ny skolchef i Falkenbergs kommun.

Stigert Pettersson menar att grunden för nå gemensamma mål är att jobba tillsammans.

– Jag är fast övertygad om att vi tillsammans är starkare än var och en för sig, säger han. 

Enighet i beslutet om anställningen

Samtliga partier i kommunstyrelsen står bakom beslutet att erbjuda Stigert Pettersson tjänsten som skolchef.

– Det känns väldigt bra att vi har rekryterat en erfaren skolledare som kan vidareutveckla skolorna i Falkenbergs kommun, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Det här är en person som kan driva skolans viktiga förbättringsarbete vidare så att fler ungdomar klarar betygen och kan forma sin framtid, säger Per Svensson (S), oppositionsråd.

Utbildning Falkenberg på agendan för ny skolchef

På den nye skolchefens agenda finns flera punkter. En av dessa är att jobba vidare med förbättringsplanen Utbildning Falkenberg. Ambitionen i planen är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas i sitt lärande. Vägen dit går genom ett tydligare och mer konkret kvalitetsarbete än tidigare. Ambitionsnivån ligger fast och planens strategier är oförändrade.

Det här händer nu

Det som återstår nu är att parterna formellt ska skriva på anställningsavtalet. Svante Tolf kommer att vara fortsatt tillförordnad skolchef fram till dess att Stigert Pettersson är på plats.

Det här har vi letat efter

Falkenbergs kommun har letat efter en person som har ett stort engagemang inom lärande och utbildning och en stark ambition att utveckla förskola och skola. Dessutom skulle personen ha en förmåga att jobba med kommunens helhet och ha ett koncernperspektiv, som då innefattar flera delar av kommunens verksamhet.

Så har rekryteringen gått till

Rekryteringen av ny skolchef har i stora drag följt samma upplägg som arbetet med att anställa den nye kommunchefen. Rekryteringen startade i höstas och Falkenbergs kommun har parallellt med eget arbete tagit hjälp av en rekryteringsfirma för att hitta lämpliga kandidater. Under rekryteringsarbetet har utvalda kandidater fått genomföra flera intervjuer och olika tester.

Kontakt