Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
24:e april 2020

Ingen brist på godkänd skyddsutrustning i Falkenberg

En av de stora utmaningarna som lyfts kopplat till coronaviruset är den skyddsutrustning som används av omsorgspersonal vid en misstänkt eller bekräftad smitta. I dagsläget är tillgången på godkänd skyddsutrustning i Falkenbergs kommun god.

– Alla medarbetare i Falkenbergs kommun kan känna sig trygga med att vi använder godkänd skyddsutrustning och att vi är måna om deras säkerhet i coronaarbetet. Vi har i dagsläget även god tillgång på skyddsutrustning och vi använder den utan återhållsamhet när det finns en misstänkt eller bekräftad smitta, säger Anja Sönnerstedt Arvidson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Falkenbergs kommun.

Olika vårdsituationer kräver olika skyddsutrustning

Anja Sönnerstedt Arvidson är en viktig kugge i arbetet med hur kommunen hanterar coronasmittan och är väl insatt i frågan kring skyddsutrustning.

– I dagsläget har vi ett bra läge här i kommunen. Jag upplever att man i mediedebatten blandar ihop den intensivvård som ges på sjukhus och den vård som ges inom kommunal hälso- och sjukvård. Därmed blandar man även ihop vilken skyddsutrustning som krävs för dessa olika vårdsituationer. Det är bekymmersamt eftersom det kan skapa onödig oro, säger Anja Sönnerstedt Arvidson.

Kommunal hälso- och sjukvård kan delas in i två olika vårdnivåer. Nivå 1 omfattar alla nära vårdkontakter i daglig vård och omsorg av brukare. Nivå 2 avser vård av brukare som behöver mer avancerad hemsjukvård som exempelvis behandling av nedre och övre luftvägar.

– I den dagliga omvårdnaden inom nivå 1 använder vi full skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad coronasmitta. Då har vi munskydd, visir eller skyddsglasögon, handskar, långärmad skyddsrock och plastförkläde. Denna skyddsutrustning är godkänd av Socialstyrelsen och vi i kommunen får den till oss via Region Halland, säger Anja Sönnerstedt Arvidson.

Annan typ av munskydd vid mer avancerad hemsjukvård

Inom nivå 2 så arbetar medarbetarna exempelvis med vård och behandling av de nedre och övre luftvägarna. I dessa situationer finns det en större risk för att man som medarbetare blir utsatt för droppsmitta via partiklar i luften (aerosolbildning) och då använder de alltid långärmad skyddsrock, plastförkläde, handskar, visir och ett andningsskydd med ventil.

– Utöver det så har vi i dagsläget inga andra brukare som kräver att medarbetare har på sig den typ av andningsmask som används vid respiratorvård eller intensivvård. Brukare som är mer allvarligt sjuka vårdas i dag på sjukhus, säger Anja Sönnerstedt Arvidson.

Kontakt