Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

1:a april 2021

Idrottsanläggningar öppnar försiktigt

Pandemilagen gör det nu möjligt för fler att använda kommunala idrottsanläggningar. Vi har beslutat att öppna våra idrottsanläggningar även för privatpersoner och äldre idrottare i föreningslivet från den 6 april. Detta gör vi utifrån nationella riktlinjer och med hänvisning till pandemilagen.

Kommuner rekommenderas fortfarande att hålla icke nödvändig verksamhet stängd men de verksamheter som omfattas av pandemilagen är undantagna. Det innebär att idrottsanläggningar kan ha öppet under förutsättning att pandemilagen och begränsningsförordningen följs.

Beslutet att öppna har fattats efter samordning med övriga kommuner i Halland och smittskyddsansvariga på Region Halland. Förändringen gäller från 6 april.

Pandemilagen och begränsningsförordningen måste följas

Omklädningsrum ska fortfarande inte användas för omklädning och det är viktigt att alla föreningar eller privata gruppen som använder idrottsanläggningarna planerar så att pandemilagen och begränsningsförordningen följs.

Ishallen stängd för säsongen men badet öppnar

Ishallen kommer inte att öppna för allmänheten igen under våren, detta eftersom säsongen är så gott som slut. Klitterbadet kommer att begränsa antalet besökare, och det tar lite tid att få klart. De räknar därför med att öppna först i senare delen av april. Vad som gäller för respektive anläggning finns på anläggningens webbplats eller webbsida.

– Våra anläggningar är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv. Vi kommer öppna upp försiktigt – när vi väl öppnar ska det vara lätt att göra rätt och följa pandemilagen. Det vilar ett stort ansvar på var och en av oss, säger Maria Sjödahl, chef för kultur- fritids- och teknikförvaltningen.

Smittskydd förklarar

Maria Ryberg Mo, smittskyddsläkare i Region Halland, förklarar hur det går ihop att öppna vissa kultur- och fritidsverksamheter igen, samtidigt som vi har vi ett högt smittläge i Halland.

– Med pandemilagen och de föreskrifter och råd som nu gäller har man ett mer träffsäkert sätt att reglera denna typ av verksamhet, och från nationella myndigheter har man förtydligat att man anser att verksamheter som regleras av pandemilagen kan hållas öppna under förutsättning att man följer folkhälsomyndighetens föreskrifter, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo. Folkhälsomyndigheten gör hela tiden avvägningar mellan de olika perspektiven på folkhälsan och bedömningen är att det inte är bra att hålla den här typen av aktiviteter stängda för länge. De verksamheter som öppnar upp behöver göra det på ett sätt som säkerställer att rekommendationerna kan följas och man kan nyttja anläggningarna på ett smittsäkert sätt. Det ligger ett stort ansvar på besökarna att verkligen följa de regler som respektive verksamhet satt upp för att ta ansvar för att minska smittspridningen.

Alla grupper och enskilda som utövar idrott omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Kontakt