Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
29:e maj 2018

Hjortsbergsskolan byggs ut nästa år

Nästa år bygger Falkenbergs kommun ut Hjortsbergsskolan. När ombyggnationen är klar blir skolan en F-6 skola med tre klasser per årskurs. Kommunfullmäktige har nu godkänt byggbudgeten.

På Hjortsbergsskolan finns det i dag två klasser i varje årskurs och skolan har klasser från F-klass till och med årskurs fem. Skolan kommer nästa år att byggas om för att bli en F-6-skola som kan ha tre klasser per årskurs. 

Ny budget krävde nytt beslut

De första kostnadsstudierna som Falkenbergs kommun gjorde visade att ombyggnaden skulle kosta kring 20 miljoner kronor. Den studien byggde på schablonberäkningar av vad det skulle kosta att bara bygga klassrummen. Nu när en grundligare förstudie är gjord ser vi att kostnaderna istället ligger på 37 miljoner kronor. I den kostnaden ingår även omkring 20 toaletter, lekområden utomhus, nytt skolbibliotek och större administrativa ytor.

I och med att kostnaden blir högre än tidigare beräknat så behöver kommunfullmäktige ta ställning i frågan. Under tisdagen den 29/5 beslutade ett enigt kommunfullmäktige att gå vidare med byggplanerna.

Det här händer nu

Under 2018 kommer planering och vissa förarbeten att ske. Under nästa år startar bygget. Skolverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. De byggarbeten som kan påverka skolans verksamhet kommer i största möjliga mån att planeras in under lov. Arbetet kommer inte att påverka barnens lekområden i någon stor utsträckning.

Bakgrunden till ombyggnationen

Trycket på Hjortsbergsskolan är stort och Hjortsbergsområdet växer i snabb takt. Det sker också en stark expansion i Skrea som ligger i närheten. Detta har gjort att Hjortsbergsskolan behöver fler platser för att kunna ta emot barnen. Det finns också ett politiskt beslut om att de kommunala skolorna ska vara organiserade på följande sätt: F-3, F-6 eller F-9.

Kontakt