Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

19:e februari 2020

Hemtjänsten ska gå över till digitala inköp av mat

Mat och dagligvaror till äldre personer med hemtjänst ska köpas på nätet framöver. Det har socialnämnden nu beslutat. Men innan man går över till digitala inköp i hela kommunen så kommer PIO, Planeringscenter för individuell omsorg, att testa arbetssättet tillsammans med hemtjänstområdet Norr 1.

Antalet äldre personer i behov av vård och omsorg kommer att öka de kommande åren. Detta innebär att medarbetare inom äldreomsorgen behöver se över sina arbetssätt och jobba smartare.

Att handla mat och dagligvaror via en e-handelstjänst har blivit allt vanligare i samhället. Nu har socialnämnden beslutat att även hemtjänsten ska handla via nätet tillsammans med de brukare som behöver hjälp med matinköp.

Ökad delaktighet och bättre arbetsmiljö

Hemtjänsten har själva efterfrågat hjälp med att effektivisera sitt arbetssätt gällande inköp av mat och dagligvaror då det är en serviceinsats som tar mycket resurser i anspråk. Utöver att det är tidskrävande så uppger omsorgspersonalen att det kan vara problematiskt att hantera brukarnas pengar. Det kan också uppstå missförstånd och bli felinköp.

Den utredning som nu gjorts kring digitala inköp visar att det finns fördelar med att handla digitalt. Det leder till en bättre arbetsmiljö för hemtjänstens personal och det nya arbetssättet ger också brukaren möjlighet att delta i handlingen på ett mer aktivt sätt.

– Hemtjänsten kommer sitta ner och göra inköpen tillsammans med brukaren. Det är ett hållbart sätt att handla som gynnar brukarna genom att de blir mer delaktiga i handlingen. Det är också bra för hemtjänstens personal som får en bättre arbetsmiljö med mindre stress, restid och tunga lyft, säger Kerstin Rosell, socialnämndens ordförande.

Börjar i liten skala

Det finns fortfarande några frågetecken att reda ut. Det gäller bland annat vem som ska leverera maten till brukaren och vem som ska hjälpa till med att ställa in maten i kyl, frys och skafferi efter leverans. Därför väljer kommunen inledningsvis att införa digitala inköp i begränsad omfattning.

– Vi kommer samarbeta med hemtjänstområdet Norr 1 kring detta. Tanken är att vi ska kunna se fördelar och nackdelar med olika sätt att hantera digitala inköp innan vi går över till det här arbetssättet i hela hemtjänsten, säger Kerstin Rosell.

Ska upphandla en matbutik som kan leverera maten

Då det i dag inte finns någon aktör på marknaden som erbjuder hemleverans av dagligvaror till hela kommunen, så blir första steget att upphandla en matbutik som kan hantera inköpen i hemtjänstområdet Norr 1.

– En risk vi ser är att brukarna kan bli missnöjda med att de blir begränsade till en matbutik när de handlar. Utredningen visar också att inköpen kan bli något dyrare via en e-handel, men här har vi som kommun ansvar för att se till att en eventuell kostnadsökning inte drabbar brukaren. Vi tar med oss dessa frågeställningar när vi nu mer i detalj ska utforma den här serviceinsatsen, säger Kerstin Rosell.

Kontakt