Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
16:e juni 2020

Handlingsplan för hemtjänsten ska leda till en ekonomi i balans

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att komma tillrätta med det förväntade underskottet inom den kommunala hemtjänsten. Som ett led i detta så ska socialförvaltningen nu bland annat se över avtalen med de privata hemtjänstbolagen och se över förutsättningarna att ta tillbaka verksamheterna daglarm, nattlarm och natthemtjänst. Det har socialnämnden nu beslutat.

Falkenbergs kommun befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge där man behöver se över arbetssätt och göra förändringar inom många verksamheter för att hålla budget.

I Falkenberg, liksom i övriga landet, kommer andelen unga och äldre öka de närmaste åren samtidigt som andelen som arbetar blir lägre. Detta ställer högre krav på välfärden och leder samtidigt till minskade skatteintäkter. Även den pågående coronapandemin kommer att sätta spår i den kommunala ekonomin.

Ett underskott på sju miljoner kronor

Ett av de områden som nu ska ses över är hemtjänsten i kommunal regi. Hemtjänsten förväntas få ett underskott på sju miljoner kronor under året, om inga åtgärder vidtas. Under våren har socialförvaltningen därför fått i uppdrag av socialnämnden och kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för att verksamheten ska få en ekonomi i balans.

15 faktorer som driver kostnader

Som ett första steg i denna process tog socialförvaltningen fram ett underlag som visar vilka faktorer inom hemtjänsten som leder till ökade kostnader. Underlaget identifierar 15 faktorer som antingen bidrar till underskottet eller som är en väsentlig skillnad mellan att bedriva hemtjänst i privat eller kommunal regi.

Fyra uppdrag ska leda till sänkta kostnader

Socialnämnden har nu tagit beslut om att ge socialförvaltningen fyra uppdrag i syfte att sänka verksamhetens kostnader:

  1. Ta bort kravet på 85 % utförandegrad från och med 2020-07-01.
  2. Säga upp nuvarande LOV-avtal 2020-12-31 och under hösten arbeta fram ett nytt LOV-avtal som går upp för beslut i socialnämnden i oktober 2020, med avtalsstart 2021-01-01.
  3. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett återtagande av verksamheterna daglarm, nattlarm och natthemtjänst.
  4. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten i att göra avsteg ifrån gällande policy avseende att endast leasa bilar och beställa lokalvård från servicenämnden.

Kontakt