Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

1:a september 2021

Hallands kommuner i nytt samarbete för att hitta fler familjehem

Behovet av familjer som kan ta emot utsatta barn har ökat stadigt de senaste åren. Därför har nu samtliga kommuner i Halland gått ihop i en gemensam rekryteringskampanj – Våga växa. Med kampanjen vill vi uppmärksamma bristen på familjehem och få fler familjer att anmäla intresse för uppdraget.

Genom att gå samman ser kommunerna möjlighet till bättre genomslag och effektivitet.

Fler barn placeras i familjehem

Barn kan fara illa på olika sätt. Det kan till exempel handla om våld i hemmet, övergrepp eller bristande omsorg. Kommunen ansvarar för att utreda de anmälningar som kommer in till socialförvaltningen och vidta lämpliga åtgärder i de fall detta krävs. I första hand handlar det om att stödja föräldrarna i hemmet, men kommunerna i Halland ser nu en ökning av de fall där vi måste ta beslut om att placera barn i familjehem.

Konkurrens från privata företag

Sedan 1990-talet har antalet privata företag som anlitar familjehem ökat kraftigt. Med anledning av det väljer i dag fler familjer att ta uppdrag via dessa företag. När kommunen själva inte kan rekrytera ett familjehem får de då istället vända sig till de privata företagen och köpa tjänsten av dem.

FAKTA/Våga växa-kampanjen

Våga växa är en rekryteringskampanj initierad av samtliga kommuner i Halland.

Kampanjen har möjliggjorts genom ett ekonomiskt bidrag av Region Halland.

Syftet med kampanjen är att få fler familjer intresserade av att bli familjehem. Detta genom att vara transparenta med vad uppdraget innebär likväl som att presentera vad det medför i vardagen – både i utmaningar och nya fina relationer. Vi hoppas att kampanjen ska få fler personer att reflektera kring om man själv vill och vågar ta sig an detta uppdrag – våga utmana sig, våga vara viktig för en annan person, våga ta klivet och våga låta familjen växa med ytterligare ett barn.

Intresserad?

Är du själv intresserad av att bli familjehem? Eller känner du någon som skulle kunna vara intresserad? Du hittar mer information om uppdraget på vår webbplats.

Kontakt