Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

20:e maj 2021

Habiliteringsersättningen kommer betalas ut enligt ordinarie rutin

Från och med den 1 augusti kommer Falkenbergs kommun att återgå till ordinarie rutin gällande utbetalning av habiliteringsersättning. Det innebär att deltagare inte längre kommer att få någon ersättning vid frånvaro.

Habiliteringsersättning är en ersättning som utgår till personer som deltar i daglig verksamhet. Utbetalningen baseras på antalet hel- eller halvdagar som en person deltagit i verksamheten under en månad. Enligt den riktlinje som är antagen så betalas ingen ersättning ut vid sjukfrånvaro.

Ett avsteg med anledning av pandemin

I april 2020 tog socialnämnden däremot beslut om att göra ett avsteg från riktlinjen med anledning av coronapandemin. Avsteget innebar att deltagarna fick behålla sin habiliteringsersättning vid frånvaro på grund av sjukdom eller på grund av oro för att insjukna i covid-19. De skulle också få behålla ersättningen om den dagliga verksamheten var tvungen att stänga tillfälligt.

Ordinarie riktlinje gäller från och med den 1 augusti

Nu har socialnämnden tagit beslut om att återgå till den ordinarie riktlinjen från och med den 1 augusti. Från och med detta datum kommer deltagarna inte längre att få någon ersättning vid frånvaro.

– Vi ser att det finns ett behov för deltagarna att få återgå till en mer normal vardag. Vi känner oss trygga i beslutet eftersom verksamheterna vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning och vi har också haft en låg smittspridning inom dessa verksamheter. Den 1 augusti kommer också alla deltagare och samtlig personal att ha fått möjlighet att vaccinera sig, säger Kerstin Rosell, socialnämndens ordförande.

Kontakt