Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

1:a april 2021

Gradvis återgång till närundervisning för elever i årskurs 7-9

Grundskolornas högstadium förbereder för en gradvis återgång till närundervisning med start måndagen den 19 april. Först i mitten av maj bedöms alla elever i årskurs 7–9 kunna vara på plats i skolan för undervisning. Utifrån varje skolas förutsättningar och smittläge kan dock nya beslut komma att fattas.

Från och med måndagen den 19 april ska fler elever i årskurs 7–9 undervisas på plats i skolan. Den gradvisa återgången till närundervisning sker utifrån varje skolas förutsättningar. Den gemensamma bedömningen är att samtliga högstadieelever kan vara på plats i skolorna för undervisning måndagen den 10 maj.

- Vår bedömning är att vi först i maj kan undervisa alla högstadieelever på plats i skolan. Fram till dess sker en gradvis återgång, takten anpassas efter varje skolas förutsättningar, säger Stigert Pettersson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Under vårterminen har det tillfälligt funnits rekommendationer från Smittskydd Halland om fjärrundervisning för högstadieeleverna. Det har dock varit upp till varje huvudman att beslut om hur undervisningen ska bedrivas och det gäller även fortsättningsvis.

- Vi följer utvecklingen och nya beslut kan komma att fattas, exempelvis om en skolas förebyggande åtgärder begränsas av skolans lokaler. Vi kan också fatta beslut om att stänga eller övergå till fjärrundervisning tillfälligt vid exempelvis hög personalfrånvaro på en skola, förklarar Stigert.

Beslutet fattades av barn- och utbildningsnämndens ordförande på delegation från nämnden onsdagen den 31 mars.

Skolorna arbetar aktivt för att begränsa smittspridningen av covid-19

Skolorna arbetar förebyggande för att att begränsa smittspridning av covid-19. Till grund för det förebyggande arbetet ligger Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Skolverkets vägledning och beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattat.

När ett konstaterat fall av covid-19 kommer till en skolas kännedom sker ett strukturerat arbete för att begränsa smittspridningen i samarbete med Smittskydd Halland och regionens smittspårningsenhet.

Kontakt