Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

19:e november 2019

Gott bemötande i topp när äldre tycker till om Falkenbergs äldreomsorg

Brukare i Falkenbergs kommun känner förtroende för personalen och uppger att de får ett gott bemötande. Det visar årets enkät från Socialstyrelsen som brukare och anhöriga inom äldreomsorgen har svarat på. Kommunen har också identifierat Hjortsbergs särskilda boende som ett utvecklingsområde.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut enkäten Så tycker de äldre om äldreomsorgen till brukare som bor på särskilt boende eller som har hemtjänst. I år svarade 56,5 procent av de tillfrågade inom särskilt boende vilket motsvarar 217 personer. Inom hemtjänsten var det 61,8 procent som svarade, vilket motsvarar 448 personer. Nationellt är det drygt 125 000 personer som deltagit i undersökningen.

Personalens bemötande får toppbetyg

Årets enkät visar att brukare inom både hemtjänst och särskilt boende i Falkenbergs kommun känner förtroende för personalen. Brukare inom särskilt boende känner sig också trygga på sitt boende. Men det som även i år toppar årets enkät inom hela äldreomsorgen är ett gott bemötande från personalen.

– Det gläder mig att kommunens brukare tycker att de får ett gott bemötande för det är något vi jobbar med kontinuerligt inom äldreomsorgen. Våra medarbetare är duktiga på att möta sina brukare och det är viktigt att ständigt ha detta i fokus, säger socialchef Johan Klingborg.

Många äldre känner sig ensamma

Sett till helheten är det ensamhet som är den största utmaningen i Falkenbergs kommun. 63 procent av de svarande på särskilt boende uppger att de besväras av ensamhet. Inom hemtjänsten är motsvarande siffra 58 procent. Detta är dock inget resultat som är unikt för Falkenberg.

– Ensamhet är en komplex fråga som omfattar alltifrån anhöriga och vänner till möjligheten att komma ut på aktiviteter och få social stimulans. Vi jobbar med detta på många olika fronter, bland annat genom projektet Ung framtid där ungdomar i åttonde klass får möjlighet att jobba några timmar på helgen med att anordna aktiviteter för de äldre. Det handlar om att sätta guldkant på tillvaron. I Falkenberg jobbar vi också med denna fråga genom våra träffpunkter och mötesplatser. Där kan man äta lunch, fika och delta i en mängd olika aktiviteter. Eller helt enkelt bara träffas, säger Johan Klingborg.

Hjortsbergs särskilda boende kräver extra insatser

Vid en genomgång av årets resultat var det ett särskilt boende som stack ut markant i statistiken. Hjortsbergs särskilda boende har ett resultat som låg betydligt lägre än övriga nio särskilda boenden, vilket märkbart drar ner genomsnittsresultatet.

– Här ser vi att vi behöver göra en djupdykning för att förstå varför resultatet på Hjortsberg skiljer sig så mycket från övriga boenden. Vi kommer ställa krav på en handlingsplan och inleda ett närmare samarbete med den privata aktör som driver Hjortsbergs särskilda boende. Vi kommer ta ett helhetsgrepp och sätta in insatser där det behövs så att vi kan vända den här trenden, säger Johan Klingborg.

Kontakt