Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

9:e september 2021

Gemensamt krafttag för hållbara måltider i Hallands offentliga kök

Region Halland och de halländska kommunerna har ingått samverkan när det gäller inköp av livsmedel till de offentliga köken – som serverar mat på skolor, till vård- och omsorg och på sjukhus.

Det handlar om inköp för drygt 255 miljoner kronor varje år. Målet är en hållbar produktion i hela ledet – från odling till det att livsmedlet serveras till matgästerna.

Unik upphandlingssamverkan

Livsmedel som upphandlas till offentliga verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Med vår upphandlingssamverkan får vi gemensamma mål på måltidernas kvalitet och ställer gemensamma krav på hållbar livsmedelsproduktion.

Beslut i Falkenberg 2020

I Falkenberg fattades beslutet redan 2020, men det är först i höst när arbetet med nästa grossistupphandling börjar, som effekten kommer att märkas. Det är en upphandling som sker 2022 och träder i kraft 2023.

– Att det nu är samma krav som gäller i hela Halland är bra på många olika sätt. Dels blir det lättare för dem som jobbar med upphandling, det blir tryggt för våra matproducenter som vet att samma regler gäller i hela Halland. Inte minst kan alla som äter offentliga måltider kan vara trygga med vad som ligger på tallriken, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg.

Upphandlingssamverkan gör skillnad

Principerna för hur arbetet ska gå till har tagits fram av ”Hallands Livsmedelsnätverk” som består av regionen och de halländska kommunerna. Tanken är att det ska bli lättare att ställa krav på kvalitet, klimatsmarta måltider, hållbarhet och djurskydd.

– I Falkenberg är ett av våra mål att bli ett föredöme inom hållbarhet. Som ett stöd i det arbetet har vi Agenda 2030. De gemensamma inköpsprinciperna för livsmedel i Halland bidrar till att vi kan röra oss framåt inom flera av agenda 2030-målen, säger Per Svensson (S).

Upphandlingar av livsmedel är både tidskrävande och komplexa att genomföra. För att effektivisera verksamheten har nätverket genomfört ett projekt för att ta fram principer för hur inköp av livsmedel ska gå till. Principerna syftar till att man ska nå gemensamma mål lättare, uartbyta kunskaper och erfarenheter inom den offentliga upphandlingen samt att arbeta mer resurseffektivt.

Upphandlingssamverkan ger trygghet för matgästen och branschen

Nyordningen ska förhoppningsvis även bidra till att de offentliga köken i Halland blir mer attraktiva som kunder samt att mindre företag inom livsmedelsproduktion, både inom och utanför länsgränserna, ska känna sig trygga och våga investera i sina verksamheter.

– Mat är en viktig del av näringslivet i Falkenberg, och näringslivet är oerhört viktiga för Falkenberg. Det här hoppas vi kan vara till hjälp för alla som jobbar med livsmedelsproduktion. För den som ska utveckla och satsa är det avgörande att veta att det finns många köpare med samma krav, säger Per Svensson.

Fakta: Exempel på de krav som ställs i de gemensamma principerna för livsmedelsinköp:

  • Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska efterfrågas vid alla inköp av animaliska livsmedel. Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma från djur som har fötts, uppfötts och slaktats enligt viktiga principer i den svenska djurskyddslagstiftningen.
  • Foder ska under hela uppfödningstiden vara fritt från icke certifierad soja och GMO i märkningspliktig mängd.
  • Livsmedel som medför korta transportavstånd, från producent till slutkund, prioriteras.
  • Fisk och skaldjur ska klara krav som motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils), ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) eller som är markerade som "Bra" enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista, undantag för lax där ”var försiktig med” accepteras.
  • Krav ska ställas i nivå med svensk miljölagstiftning för frukt, grönt och spannmål som kan produceras inhemskt, och i första hand väljas utifrån svensk säsong.
  • Kaffe, te, kakao och bananer ska vara ekologiskt, socialt och hållbart producerade.
  • Hållbarhetskrav ska ställas som medför att matsvinn minskar i alla led, från producent till slutkund.
  • Livsmedelsförpackningar ska så långt som det är möjligt vara fria från utfasningsämne som till exempel, Bisfenol A.
  • All palmolja ska vara certifierad och ansvarsfullt producerad.
  • Livsmedelsproduktion som medför låg miljöpåverkan ska främjas med avseende på slutna kretslopp, vatten, energi, transporter, bekämpningsmedel och klimatpåverkan räknat i koldioxidekvivalenter.
  • Respektive upphandlande myndighet beslutar om sina egna ekologiska mål.

  Kontakt