Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

24:e juni 2021

Vad händer med Klitterbadet?

Politikerna i kultur- fritids och tekniknämnden har beslutat att undersöka Klitterbadets framtid. De vill titta djupare på en ny bad- och motionsanläggning med motsvarande utbud som dagens Klitterbad. Fokus ska vara folkhälsa och simkunnighet och den nya anläggningen ska i så fall ligga i kvarteret Strandbaden.

Klitterbadet är slitet och Falkenbergs kommun har i en förstudie tittat på tre framtidsförslag.

Ett första steg mot en ny bad- och motionsanläggning

Politikerna i kultur-, fritids- och tekniknämnden har valt att gå vidare med ett av dessa alternativ.

Så här ser det ut:

  • Att riva Klitterbadet och bygga en ny bad- och motionsanläggning på samma plats och med liknande utbud som idag. Fokus ska då läggas på folkhälsa och simkunnighet. Den nya anläggningen föreslås byggas intill den nuvarande. På så sätt kan Klitterbadet hållas öppet under byggtiden.

I förstudien fanns också två andra alternativ:

  • Totalrenovera den befintliga anläggningen utan att förändra utbudet i lokalen.
  • Riva Klitterbadet och bygga en ny bad- och motionsanläggning på en annan plats i kommunen med liknande utbud som idag.

Flera skäl till att bygga nytt

Politikerna väljer att gå vidare med det första alternativet. Det fanns flera skäl till att gå vidare med det.

  • En ny anläggning kan byggas parallellt som Klitterbadet håller öppet. Simskoleundervisning behöver därför inte hålla stängt.
  • Det skulle kosta minst lika mycket att totalrenovera som att bygga nytt.
  • I kvarteret Strandbaden finns det en möjlighet att på sikt även inkludera ett mindre utomhusbad.
  • Satsning på barn och familjer. Bassänger för lek blir större när motionsbassängen blir 25 meter lång i stället för 50 meter. I dagens 50 meters bassäng samsas ofta motionssim med lek. Genom att separera motionssimmet från leken blir det en bättre förutsättningar för motionssim.

Ett första steg i en osäker ekonomisk tid

Under torsdagen fattade politikerna beslut om göra en beställning av investeringsprojekt, vilket vidare innebär att enheten Fastighet och projekt inom Falkenbergs kommun jobbar vidare med frågan. Men det är mycket som återstår innan det är säkert att Klitterbadet kan ersättas. Främst behöver investeringen diskuteras i budgetsammanhang. En investering av en ny bad- och motionsanläggning behöver vägas mot andra kommunala investeringar i en tid då Falkenbergs kommun redan står inför flera stora ekonomiska utmaningar.

Lång planeringstid ger möjlighet till dialog

I arbetet med att skapa ett nytt Klitterbadet, som är i startfasen, har det funnits bra möjligheter för goda och givande dialoger med föreningar och företag. Hotell Strandbaden samt föreningarna Falkenbergs Simklubb och Falkenbergs Tennisklubb har fått information om framtidsplanerna och de har också kunnat ge synpunkter.

Inga tankar på äventyrsbad

Sedan tidigare har politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott lagt undan tankarna på ett äventyrsbad i Falkenberg. Det beslutet tog man i slutet av 2019.

Kontakt