Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
9:e september 2020

Fritt från legionella på Bokens särskilda boende

Nya prover visar inte längre på någon legionellasmitta på Boken. De vidtagna åtgärderna har gett resultat och nu är det säkert att duscha i samtliga lägenheter på Boken. Tallgläntan som också uppvisat förhöjda halter av legionellasmittat vatten är tyvärr inte helt smittfritt ännu.

- Det känns bra att åtgärderna har effekt och vi är väldigt tacksamma för de inköpta legionellafiltren som gör det säkert att duscha, säger Heidi Anderssen Evesson, områdeschef för särskilda boenden.

Ett antal åtgärder

På Boken och Tallgläntan har en rad åtgärder gjorts för att eliminera det legionellasmittade vattnet som påvisats. Bland annat har man installerat legionellafilter i de drabbade lägenheterna, samtliga duschslangar, inklusive munstycken har bytts ut samt att en rutin med spolning av rören med hett vatten i minst tre minuter har införts. På Boken har man dessutom behandlat vattnet med klordioxid.

På Boken som nu är helt smittfritt är det säkert att duscha i samtliga lägenheter. På Tallgläntan behöver man göra ett antal åtgärder först.

Spolning med hetvatten

På torsdagen den 10/9 kommer man att göra hetvattenspolningar i samtliga de rörledningar som berörs av smitta på Tallgläntans särskilda boende. Efter spolningen utförs en ny provtagning fredag den 11/9. Det är då endast tillåtet att använda de duschar med legionellafilter tills provresultatet är godkänt.

Personalen är fortsatt extra uppmärksamma på symtom från luftvägarna på de boende. Vid misstanke om legionella kommer prov att tas omgående.


Kontakt