Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

5:e mars 2019

Framtid Falkenberg vill att merparten av LSS-boendena ska drivas i kommunal regi

Den politiska majoriteten vill ge socialförvaltningen i uppdrag att förbereda för återtagande av merparten av kommunens LSS-boenden. Förslaget lades fram under socialnämndens arbetsutskott. Uppdraget innefattar även att ta fram en plan för att återta det särskilda boendet Floragården samt lägga ut ett antal verksamheter på upphandling.

Uppdraget till socialförvaltningen lades fram under socialnämndens arbetsutskott och kommer att tas upp för beslut i socialnämnden den 19 mars. Beslut om att återta och upphandla verksamhet tas i socialnämnden i juni.

Uppdraget innebär bland annat att socialförvaltningen ska förbereda för att återta driften av de 17 grupp- och servicebostäder som i dag drivs av Frösunda omsorg. Återtagandet sker då när avtalstiden med entreprenören går ut under 2020.

– Vi i Framtid Falkenberg anser att kommunen ska ha LSS-boenden i egen regi. Det är en viktig verksamhet och som medborgare ska man kunna välja kommunen som utförare. Vi tror också att kommunen kan driva den här verksamheten på ett bättre sätt. Vår målsättning är en trygg och stabil verksamhet för både brukare och medarbetare, säger Andreas Engebrethsen (S), vice ordförande i socialnämnden.

– I det politiska samarbetet så är detta en av de frågor vi kommit överens om. Vi väljer att ta hem majoriteten av LSS-boendena nu för att skapa trygghet och stabilitet. På sikt kan det bli aktuellt att lägga ut delar av denna verksamhet på upphandling igen, säger Niclas Erlandsson (L).

Vill stärka kompetensen kring LSS i kommunen

Förvaltningen får också i uppdrag att förbereda för att återta driften av boendestöd, ledsagar- och avlösarservice samt de korttidsboenden som drivs av Attendo. Även detta avtal går ut under 2020.

– Vi behöver stärka kompetensen kring LSS i kommunen för att kunna bevaka och driva utvecklingsfrågor inom området och en del i det är att bygga upp en organisation i egen regi. Med tanke på det osäkra läge som råder nationellt så är det en stor fördel att driva LSS-verksamheten i kommunal regi. På så sätt kan vi följa utvecklingen kring LSS-utredningen och lättare anpassa och kvalitetssäkra verksamheten om behovet uppstår, säger Andreas Engebrethsen (S).

Vill lägga ut vissa LSS-verksamheter på upphandling

De tre grupp- och servicebostäder som i dag drivs av Attendo ska enligt förslaget läggas ut på upphandling.

Den dagliga verksamheten är i dag uppdelad mellan två entreprenörer, Bräcke diakoni och Attendo. Avtalet med Bräcke diakoni kan och kommer enligt förslaget att förlängas. Avtalet med Attendo kan inte förlängas utan kommer att läggas ut på upphandling.

– I de nya upphandlingarna kommer brukarnas behov vara i fokus. Vi vill ha en hög kvalitet i dessa verksamheter, säger Andreas Engebrethsen (S).

Marginella förändringar inom äldreomsorgen

Vad gäller kommunens särskilda boenden så ser det i stort oförändrat ut. Den politiska majoriteten föreslår att de boenden som i dag drivs i privat regi läggs ut på upphandling vid avtalstidens slut.

Däremot ska socialförvaltningen ta fram en plan för att överta driften av det särskilda boendet Floragården. Avtalet med entreprenören löper ut under 2020 och på grund av att fastigheten är i undermåligt skick och behöver renoveras så kan kommunen inte lägga ut verksamheten på ny upphandling.

– Här har vi inget val helt enkelt. Men vi vill poängtera att vi är nöjda med entreprenörens verksamhet, säger Kerstin Rosell, socialnämndens ordförande (S).

Ett stort omställningsarbete inleds

Utöver dessa förändringar föreslår Framtid Falkenberg även att avtalet med sjuksköterskekooperativet Synapsen förlängs.

Enligt socialförvaltningens preliminära beräkning kommer kommunens merkostnad för förändringarna inom LSS-verksamheten att uppgå till cirka 5,6 miljoner kronor per år.

– Utifrån den inriktning politiken valt så påbörjar vi på förvaltningen nu ett stort omställningsarbete, säger socialchef Johan Klingborg.

Kontakt