Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
3:e april 2020

Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag

Föreningar som inte kan genomföra sitt årsmöte på grund av coronapandemin kommer ändå att kunna söka föreningsbidrag.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har beslutat att göra undantag från bidragsbestämmelserna för föreningar som söker kommunala bidrag under idrott-, kultur-, fritid- och vägområdet.

Detta gör du för att söka föreningsbidrag:

  • bifoga årshandlingarna trots att de inte är antagna, och komplettera med årsmötesprotokoll i efterhand.
  • Uppdatera och godkänn föreningens uppgifter här på kommunens webbplats samt ange antal medlemmar sista dagen på senast genomfört verksamhetsår.

Här kan du söka föreningsbidrag och uppdatera föreningsuppgifter.

Detta säger Folkhälsomyndigheten

Enligt Folkhälsomyndighetens bör föreningar göra följande för att undvika smittspridning:

  • Skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
  • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Kontakt