Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
10:e april 2018

Fortsatt samarbete mellan kommun och högskola

Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad fortsätter att jobba ihop för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Organisationerna är överens om att förlänga det intentionsavtal som finns.

Samarbetet innebär bland annat att Falkenbergs kommun kan ta del av aktuell och ny forskning och även använda denna kunskap i det konkreta arbetet med att utveckla kommunen.

– Samhället utvecklas hela tiden och vi behöver ta del av den senaste kunskapen för att på bästa sätt hitta lösningar som gör att vi kan utveckla kommunen. De studenter som högskolan utbildar är viktiga för vår kompetensförsörjning inom våra områden, dels den kommunala organisationen och dels för näringslivet i kommunen, säger Mari-Louise Wernerson (C), ordförande kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun.

Ömsesidig nytta

Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad, tycker att utbytet är givande.

– När vi har ett samarbete får vi ett utbyte av kompetenser. Vi får en inblick i de utmaningar som kommunerna står inför. Det gör att vi kan stärka såväl våra utbildningar som vår forskning. Tillsammans blir vi och Falkenberg mer attraktiva för unga vuxna som söker sig en utbildning och framtid i vår del av landet, säger han.

Många möjliga samarbetsområden

Inom dessa områden vill Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad samarbeta:

Kompetensförsörjning

En ökad samverkan inom de områden där högskolan bedriver utbildning och forskning bidrar till ökade förutsättningar för Falkenbergs kommun och dess näringsliv att attrahera och behålla kompetent personal, samtidigt som det bidrar till att samhällsrelevansen i högskolans verksamhet stärks.

Samhälle, näringsliv och digitalisering

En ökad samverkan inom forskning och utbildning skapar förutsättningar för samhällsutveckling och tillväxt. Möjliga exempel på samarbete skulle kunna vara:

  • hur man bygger en stadsmiljö utifrån forskning inom smarta städer
  • hälsoinnovation
  • digitalisering/artificiell intelligens (AI)
  • utveckling av bra lärmiljöer
  • utveckla kunskapscentrum och studentboenden i Falkenberg

Kontakt