Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
21:a juli 2020

Fortsatt besöksförbud på äldreboenden – några undantag kan göras

Det råder fortsatt besöksförbud på kommunens äldreboenden. Undantag från förbudet kan bland annat göras vid vård i livets slutskede.

Den 14 juli uppdaterade Socialstyrelsen sina allmänna råd gällande undantag från det rådande besöksförbudet på äldreboenden. En nyhet i de allmänna råden är att symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från förbudet.

Kommunen förtydligar vad som gäller i Falkenberg

Med anledning av detta har Falkenbergs kommun nu tagit fram en anvisning som förtydligar vilka undantag som kan göras.

– Vi behöver skydda de äldre och hindra smittspridning av covid-19, så anhöriga ska i första hand besöka de äldre utomhus på de säkra mötesplatserna. Det gäller även personer som har antikroppar mot covid-19, säger områdeschef Carin Hedebrant.

I de fall besök inte kan genomföras via säkra mötesplatser görs en prövning utifrån individuella behov. I sin bedömning tar områdeschefen även hänsyn till att säkerheten för samtliga brukare på boendet måste kunna tryggas om undantag medges.

Undantag kan medges vid stark oro eller vid livets slutskede

Omständigheter som kan medge undantag från besöksförbud inomhus kan vara

  • behov av besök i samband med vård i livets slutskede
  • behov av besök av en besökare som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själva är i livets slutskede
  • vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket.

Undantag kan även gälla:

Yrkesutövare som inte hör till personalen i ett boende, men som tillhandahåller tjänster i form av exempelvis tandvård, fotvård och reparationer, får vistas på boendet om

  • behovet inte kan tillgodoses på annat sätt
  • utförandet av tjänsten inte kan vänta
  • tjänsten behöver utföras för att skydda den boendes liv, säkerhet eller hälsa.

Kontakt