Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
24:e juni 2021

Förstudien för nya Tröingeskolan är godkänd

På onsdagen den 23 juni tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att godkänna den förstudie som ligger till grund för det fortsatta arbetet med Tröingeskolan. Det innebär ett politiskt klartecken för att starta byggplaneringen på allvar.

Falkenberg växer och behovet av utbildningsplatser ökar, framförallt i centrum och centrumnära områden. Tröingeskolan ska bli en F-9-skola med plats för omkring 1000 elever. Skolan beräknas börja byggas hösten 2022 och planen är att den ska stå klar till höstterminen 2024.

Den lilla skolan i den stora

Förstudien, som kommunens tjänstepersoner har tagit fram och som nu godkänts av politiken, visar att skolan ska byggas för att ge upplevelsen av den lilla skolan i den stora. Varje stadie får därför en egen ingång och egen del inne i skolan. Skolan får också två matsalar. En matsal för barn i årskurs F-3 och en matsal för elever i årskurs 4-9. Även skolgården blir uppdelad för att passa barn i olika åldrar.

En skola grundad i nyfikenhet och lärande

Förstudien visar också att skolan ska ha flexibla och inspirerande lärmiljöer som ger alla elever goda förutsättningar att lära sig. Med varierande och flexibla lokaler möter skolan elevers olika behov. Det ger också möjlighet att bedriva en inkluderande undervisning där elever samarbetar och lär sig av varandra. Skolan föreslås därför att få klassrum med tillhörande grupprum men även större torgytor.

Läs mer och se en första bild av skolan

Klicka här för att läsa ännu mer om skolan och se en första skissbild av hur skolan kan komma att se ut.länk till annan webbplats

Kontakt