Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
9:e september 2020

Första spikslag för ny förskola på Kristineslätt

Falkenbergs kommun bygger ny förskola med åtta avdelningar på Kristineslätt. Tisdagen den 9/9 slog vi det första spikslag.

Falkenbergs kommun har tagit beslut om att senast 2022 nå Skolverkets riktmärken avseende antal barn i barngrupperna. Behovet av nya och moderna förskolor är därför stort. Därför bygger nu Falkenbergs kommun en ny förskola med åtta avdelningar på Kristineslätt. Den beräknas stå klar för inflyttning hösten 2021 och blir då kommunens största förskola.

Spännande utomhusmiljö

En del av utomhusmiljön är redan färdigställd och när paviljongen inte längre ska vara kvar kommer även den delen att bli utomhusmiljö till barnen. Totalt blir det 6400 m² utemiljö som bjuder in till lek och lärande. Utemiljön är uppbyggd enligt Falkenberg kommun riktlinjer för förskolor och har följande delar: Trygg, vidlyftig och en vild zon.

120 förskoleplatser

När den nya byggnaden för Eldstadens förskola är färdig ska den ha åtta avdelningar och eget tillagningskök. 120 barn får plats på förskolan. Förskolan kommer att jobba utifrån Falkenbergs kommuns inriktningsdokument Utbildning Falkenberg där arbetssättet utgår från inkluderande och formativ undervisning samt ett kollaborativt lärande.

Bilden visar ett barn iklädd regnkläder som slår i en spik i en bräda. Hon får hjälp av två vuxna.

Kontakt