Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

20:e april 2020

Förslag till ny skolorganisation

Falkenberg växer och skolorganisationen behöver utvecklas efter det. På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 april finns det därför ett förslag till inriktningsbeslut för att framtidsbereda skolorganisationen i Falkenbergs kommun.

Förslaget till inriktningsbeslut innehåller förändringar i två steg:

 • 2021 införs F-6 i samtliga skolområden 2021. Samtidigt förändras upptagningsområdet för 7-9 för tre skolområden.
 • 2024 beräknas nya Tröingeskolan stå klar och då förändras upptagningsområdena för grundskolor i Falkenbergs tätort.

Det som påverkar de kommande förändringarna är bland annat beslutet att ändra skolorganisationen från F-5 till F-6 samt att några skolor är för kostsamma att renovera eller bygga ut och därför kommer att avvecklas. Samtidigt satsar vi på en helt nybyggd skola i den växande stadsdelen Tröingedal. Den beräknas stå klar inför läsåret 2024/25. Vi vill också skapa förutsättningar för en hållbar skola i hela Falkenberg men med fokus på de två tätorterna Falkenberg och Ullared.

Så här ser förändringen ut:

Läsåret 2021/2022

Ullaredsområdet

 • Apelskolan F-9
 • Fageredsskolan F-6
 • Okomeskolan F-6
 • Vessigebroskolan F-6
 • Älvseredsskolan F-6
 • Ätranskolan F-6

Samt del av

 • Ljungbyskolan F-6

Samtliga skolor blir F-6 samtidigt som Vessigebroskolans elever åker till Apelskolan för högstadiet.

Tullbroområdet

 • Fajansskolan F-6
 • Hertingsskolan F-6
 • Hjortsbergsskolan F-6
 • Schubergstorpsskolan F-6
 • Slöingeskolan F-6
 • Söderskolan F-6
 • Tullbroskolan 7-9
 • Årstadsskolan F-3

Samtliga skolor inklusive Söderskolan blir F-6. Tullbro blir 7-9 skola. Årstadskolan kvarstår som F-3.

Läsåret 2024/2025

Inför läsåret 2024/2025 beräknas den nya Tröingeskolan stå klar. Det påverkar flera av kommunens upptagningsområden.

 • Fajansskolan avvecklas och eleverna tillhör istället nu den nya Tröingeskolan (undantag Östra gärdet, se "Tångaområdet" ).
 • Vinbergsskolan avvecklas och eleverna tillhör istället nu den nya Tröingeskolan.
 • Södra delen av Ljungbyskolan fortsätter på högstadiet i den nya skolan.

Skogstorpsområdet

 • Skogstorpsskolan F-9
 • Långavekaskolan F-6
 • Långåsskolan F-6

Tångaområdet

 • Schubergstorpsskolan F-6
 • Tångaskolan F-9
 • Fajansskolan avvecklas

Schubergstorpsskolans elever går till Tångaskolan som i stället tappar eleverna från Vinberg och Ljungby.

Östra gärdet tillförs Tångaskolans upptagningsområde från Fajansskolan.

Tullbroområdet

 • Hertingsskolan F-6
 • Hjortsbergsskolan F-6
 • Slöingeskolan F-6
 • Söderskolan F-6
 • Tullbroskolan 7-9
 • Årstadsskolan F-3

Fajansskolan och Schubergstorpsskolan tillhör inte längre Tullbroområdet.

Utgångspunkten för förslaget har varit de fyra olika hållbarhetsperspektiven:

Ekonomisk hållbarhet

Vi står inför stora investeringar i form av om-, ny- och tillbyggnationer av förskolor och skolor - från förskola till vuxenutbildning. Utgångspunkten är att det ska byggas och anpassas för framtidens lärande samtidigt som vi måste hushålla med våra gemensamma resurser. Ju lägre lokalkostnad desto mer finns kvar för pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk hållbarhet

Alla elever ska få en god utbildning och klara målen. Våra lokaler ska vara pedagogiskt ändamålsenliga med goda och intressanta undervisningsmiljöer som ger utrymme för variation i arbetssätt. Lokalerna behöver därför bidra till bra arbetsmiljö som gynnar samarbete, samplanering och kollaborativt arbete.

Miljömässig och ekologisk hållbarhet

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och flexibla så att de kan samytnyttjas av andra verksamheter utanför skoltid. Det blir både mer ekonomiskt och klimatsmart.

Social hållbarhet

Skolan ska verka för ett Falkenberg och bidra till en ökad gemenskap och integration. En del i översyn av upptagningsområde har varit att få en jämnare socio-ekonomisk fördelning mellan våra skolområden.

Vad händer nu?

Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden den 23 april kommer förvaltningen att få i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för de praktiska frågorna, till exempel för skolskjuts mm.

Genomförandeplanen ska vara färdig i början på augusti och nämnden ska sedan fatta beslut den 27 augusti. Om du som vårdnadshavare har frågor var vänlig maila: lokalutredning2020@falkenberg.se

Kontakt