Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

6:e september 2019

Förslag på effektiviseringar som ska in budgetberedningen

Nästa fredag lämnar samtliga politiska nämnder i Falkenberg förslag på verksamhetseffektiviseringar. Efter det ska förslagen behandlas i budgetberedningen. Vilka av förslagen som man kommer gå vidare med är ännu inte bestämt.

Falkenbergs kommun håller just nu på att se över hur man på olika sätt kan minska kostnaderna i kommunorganisationen. Detta är ett arbete och en översyn som brukar göras årligen och ett sätt för kommunen att inte bara öka sin ekonomiska ram varje år, utan även för att se över de kostnader man redan har.

Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar eller verksamhetsförändringar motsvarande en minskning med 2 % av budgetram inför budgetarbetet 2019 med verkan 2020. Instruktionen till organisationen har varit att förslagen i möjligaste mån inte ska påverka personaltäthet i skola och omsorg.

Uppdraget rapporteras till budgetberedningen i samband med att förslagen presenteras nästa fredag.

Kontakt