Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

7:e september 2021

Förslag: Lyft sparkrav från alla nämnder

När budgeten för 2022-24 beslutades i juni såg läget bättre ut än förväntat. Därför ströks effektiviseringarna som lagts på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Efter att beslutet om budgeten togs har det ekonomiska läget förbättrats ytterligare – därför föreslår nu Framtid Falkenberg att besparingarna ska styrkas även från övriga nämnder.

Ärendet var under tisdagen 7 september på agendan när kommunstyrelsens arbetsutskott hade möte.

– Som ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden vet jag att om vi kan slippa effektivisera nästa år kommer det att vara bra för verksamheterna. Vi behöver ha ett klokt ekonomiskt förhållningssätt, men vi behöver heller inte spara mer än vad som behövs, säger Georgia Ferris (KD) som är en del av Framtid Falkenberg som även består av politiker från Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Nämnderna som slipper effektiviseringar

De nämnder som nu slipper effektiviseringar på 1 % är:

  • kommunstyrelsen
  • kultur-, fritids- och tekniknämnden
  • servicenämnden
  • miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • bygglovsnämnden

Mikael Svensson (S), ordförande i Servicenämnden, välkomnar beskedet.

–Det sker många positiva förändringar för Servicenämnden nästa år. Vi får ett helhetsansvar för kosten och vi inför även ett nytt system för att hantera inköp. Jag ser fram emot att förvaltningen kan lägga kraften på det i lugn och ro, säger han.

Sedan tidigare är alltså effektiviseringarna strukna för socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslut i kommunfullmäktige

Beslutet blev att ärendet ska skickas vidare till kommunstyrelsen, innan beslut slutligen fattas i kommunfullmäktige i september.

Kontakt