Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
4:e maj 2018

Formella förhandlingar inledda i skolärende

Den lärare som i förra veckan agerade olämpligt mot elever på Falkenbergs gymnasieskola kommer inte att tjänstgöra på skolan under en tid framöver. Förhandlingarna mellan arbetsgivaren och lärarens fackliga representanter fortsätter, det beslutade parterna igår.

Det var i förra veckan som en lärare på Falkenbergs gymnasieskola använde ett rasistiskt språkbruk inför elever på skolan och agerade på ett olämpligt sätt. I samband med detta tog Falkenbergs kommun kontakt med läraren och dennes fackförbund.

Under torsdagen hölls de första formella förhandlingarna. Parterna kom då överens om att läraren även fortsättningsvis inte ska befinna sig på skolan. Rektor kommer att besluta om, efter samtal med medarbetaren, vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Skolledningen kommer att fortsätta sin utredning. Vilka arbetsrättsliga åtgärder som kommer att vidtas är ännu inte klara, det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

– Vi som skola tar avstånd från språkbruket och det agerande som läraren hade. Det finns också lagar och regler som gäller vid sådana här situationer. De är tydliga och givetvis följer vi dessa, säger Ulf Olsson, verksamhetschef för frivilliga skolformer i Falkenberg.

Så här fungerar det generellt om medarbetare missköter sig

Information om att arbetsgivaren tänker vidta åtgärder

En arbetstagare som missköter sig i sin anställning, ska enligt anställningsskyddslagen i allmänhet ha möjlighet att ändra sitt beteende, om arbetsgivaren är missnöjd, innan en eventuell uppsägning kan bli aktuell. En arbetsgivare som anser att en anställd misskött sig, måste göra klart för den anställde att denne riskerar sin anställning, om inte beteendet ändras. För en sådan muntlig tillsägelse behöver arbetsgivaren inte förhandla med den fackliga organisationen.

Skulle misskötseln vara grövre, eller upprepas, är ett första steg att starta förhandlingar med medarbetarens fackliga representanter. Dessa kan sluta på olika sätt beroende på omständigheter i det enskilda fallet.

Skriftlig varning

En förhandling kan leda till att medarbetaren får en skriftlig varning. Om medarbetaren skulle upprepa sitt beteende kan det då bli aktuellt att avsluta medarbetarens tjänst.

Avslutat samarbete

Om det finns saklig grund kan arbetsgivaren avsluta samarbetet med medarbetaren. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan till exempel vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro eller liknande. Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked. Om parterna inte är överens kan fallet avgöras i arbetsdomstolen.

Senast uppdaterad 2018-05-04 kl. 14.52

Kontakt