Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
20:e februari 2019

Företaget HVB Luntertun ska driva kommunens lågtröskelboende

Det blir företaget HVB Luntertun som kommer att driva kommunens nya lågtröskelboende. Det har socialnämnden nu beslutat. Planen är att boendet ska vara igång i april.

Falkenbergs kommun ska starta upp ett så kallat lågtröskelboende som riktar sig till hemlösa personer med långvarigt missbruk. Stödboendet ska ligga på Kilavägen och inrymma tolv platser. Fyra av dessa platser är riktade till personer som behöver ett ställe att mellanlanda på efter avslutad behandling.

Lägsta budet vann upphandlingen

Driften av lågtröskelboendet lades ut till upphandling i december 2018. Totalt var det fyra anbud som kom in. Två av dem blev dock diskvalificerade för att de översteg den maximala månadskostnaden på 300 000 kronor som kommunen satt som gräns.

Då detta var en så kallad prisupphandling var det företaget med lägst bud som vann upphandlingen och detta var HVB Luntertun. Socialnämnden har nu tagit beslut om att tilldela dem driften av lågtröskelboendet.

– Det känns bra att vi nu har ett företag som kan ta sig an denna uppgift. Vi vet att det finns ett behov av de här platserna i Falkenberg och om allt går enligt plan så kommer boendet vara igång i april, säger Karin Fahlman, verksamhetschef för myndighetsavdelningen på socialförvaltningen.

Fakta: lågtröskelboende

Ett lågtröskelboende är ett tillfälligt boende som är bemannat dygnet runt. Man tillåts inte bruka alkohol eller droger i boendet, däremot blir man inte avvisad om man kommer dit onykter.

Lågtröskelboendet erbjuder en tryggare tillvaro för en grupp som i övrigt står långt ifrån insatser i vårdkedjan. Förhoppningen är att den ökade tryggheten på sikt ska motivera de här personerna till att ta del av behandlingsinsatser och hitta en permanent bostad.

Kontakt