Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

27:e januari 2020

Förebyggande insatser ger familjehemsplacerade barn bättre förutsättningar att lyckas i skolan

Skolfam är en förebyggande insats för barn som är placerade i familjehem.
– Syftet med Skolfam är att dessa barn ska lyckas optimalt i skolan utifrån sina förutsättningar. Och det har gett ett väldigt gott resultat här i Falkenberg, säger Marie Ströbeck, chef för familjehemsgruppen.

En man och en kvinna står bredvid varandra.

Specialpedagog Niels Töttrup tillsammans med Karin Norin, nyanställd leg psykolog i Skolfam.

Skolfam är en nationell arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Det är en frivillig insats som riktar sig till elever i grundskolan. Modellen togs fram 2005 efter att forskning visat att barn som blivit placerade i familjehem har en förhöjd risk att få sämre skolresultat, sämre fysisk och psykisk hälsa och ligger i riskzonen för ett framtida utanförskap.

– Det är en evidensbaserad metod och eftersom forskningen visar att familjehemsplacerade barn underpresterar i skolan, så är vi skyldiga att göra något åt det problemet. Vi vet också att den viktigaste skyddsfaktorn från ett liv i utanförskap är att lyckas i skolan, säger Marie Ströbeck.

Ett skräddarsytt stöd

I Falkenbergs kommun har man arbetat enligt Skolfam-modellen sedan 2014. Men det förebyggande arbetet riktat mot familjehemsplacerade barn inleddes redan 2010. Sedan dess har 25 till 30 barn mellan 6 och 13 år tagit del av insatsen. I dagsläget är det elva barn i Falkenbergs kommun som tackat ja till stödet.

Grunden i modellen är ett Skolfam-team som stöttar barnet, familjehemmet och skolan. Teamet består av fyra professioner - en psykolog, en specialpedagog, en barnsekreterare och en familjehemssekreterare.

– Det som är så bra med Skolfam är att man kan skräddarsy stödet utifrån behovet. Av de barn som deltagit i Skolfam så har sex av sju klarat skolgången och kommit in på gymnasiet. Det är ett jättebra resultat, säger Niels Töttrup som arbetar som specialpedagog i Skolfam.

Motivationshöjande insatser

Sju av barnen har exempelvis deltagit i Letterbox Club Sverige, en nationell satsning som syftar till att höja motivationen för läsning och även läsförmågan hos barn som bor i familjehem eller i hem med långvarigt försörjningsstöd. Barnen fick ett bokpaket hemskickat varje månad i ett halvårs tid och enligt familjehemmen så har satsningen gett resultat.

Vissa barn har under läsåret haft samtal med skolkuratorn. Några av dem har också haft insatser från elevhälsan, till exempel specialpedagogiskt stöd i form av intensiv lästräning eller intensiv matematikundervisning.

– Genom arbetet med Skolfam så ser vi att skolorna blir mer uppmärksamma på barnens behov. De blir även måna om att tillmötesgå dessa behov i ett tidigt skede och arbeta förebyggande innan svårigheter uppstår, säger Marie Ströbeck.

Ett strukturerat arbetssätt

Niels Töttrup beskriver Skolfam som ett strukturerat och manualbaserat arbetssätt. De kommuner som är anslutna till modellen utgår ifrån en manual och ett ramverk från nationella Skolfam och i detta material framgår det tydligt hur man ska jobba.

– Man börjar med att göra en pedagogisk och psykologisk kartläggning för att se vilka förväntningar man kan ha i skolsammanhang. Och det gör man för alla barn, oavsett om barnet har haft svårigheter i skolan eller inte, säger Niels Töttrup.

– Och efter kartläggningen så upprättar vi en Skolfam-plan för varje barn där vi beskriver både långsiktiga och kortsiktiga mål och insatser. Sedan har vi regelbundna uppföljningsmöten.

Matchar behovet i kommunen

Skolfam är ett förvaltningsöverskridande samarbete där både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen bidrar med resurser. I Falkenberg finns ett Skolfam-team som jobbar halvtid och Marie Ströbeck och Niels Töttrup är överens om att teamet kan möta det behov som finns i kommunen.

– Det finns kommuner där de har långa väntelistor, inte minst i storstäderna. De har många familjehemsplacerade barn och för få Skolfam-team. Men här i Falkenberg upplever vi att vi kan matcha behovet.

Kontakt