Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
11:e januari 2019

Flytt av elever i åk 6 från Årstadskolan till Söderskolan

Eleverna i årskurs 6 på Årstadskolan kommer från och med nästa vecka fortsätta sin termin på Söderskolan i Heberg. Anledningen till förändringen är att det just nu saknas tillräckligt många behöriga lärare på skolan för att organisera undervisningen.

Det är sammanlagt fyra elever som berörs av flytten mellan Årstadskolan och Söderskolan. Bakgrunden till åtgärden är att en av Årstadskolans ordinarie lärare slutat och att kommunen inte hittat någon behörig ersättare.

- Vi har fått omorganisera våra lärarresurser på skolan och konstaterat att detta blir den bästa lösningen. De sexor som flyttas nu kommer att gå kvar på Söderskolan våren ut, säger verksamhetschef Heléne Malmström.

De berörda eleverna på Årstadskolan läser redan sedan tidigare vissa ämnen med årskurs 6 på Söderskolan. Söderskolan är en F9-skola där alla elever från Årstadskolan går från och med årskurs 7.

- Vi som kommun har ett kvalitetsansvar för undervisningen på våra skolor. Alla elever har enligt lag rätt till att få undervisning av behöriga legitimerade lärare och detta kan vi för tillfället inte lösa just på Årstadskolan, säger Heléne Malmström.

- Åtgärden i Årstadskolan är endast tillfällig. Vi har inte för avsikt att förändra några politiska beslut. Kommunfullmäktiges beslut om F6 skolor i hela kommunen gäller, säger Peter Dygården, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tjänsten som lärare på Årstadskolan ligger fortfarande ute för sökande.

- Lärare är ett bristyrke och det är svårt att rekrytera. Vi hoppas kunna anställa behörig lärare inför hösten, säger Lina Tannerfalk Wiberg, rektor på Årstadskolan.

Kontakt