Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
31:a oktober 2018

Flera beslut för att minska användningen av mikroplaster

Falkenbergs kommun ska jobba för att fasa ut petroleumbaserat material i barns utemiljöer. Kommunen ska också jobba för att fasa ut petroleumbaserat konstgräs, gummiasfalt och fallskydd som finns i parker, rondeller eller i andra miljöer där materialet endast har en gestaltande funktion.

Konstgräsplaner, multiplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta korn av plast eller gummi, så kallade granulat. Granulat från konstgräsplaner misstänks i Sverige vara den näst största källan till spridning av mikroplast till vår miljö. 

Under kommunfullmäktige den 30 oktober diskuterades flera motioner som alla berörde ämnet mikroplatser. 

Det här beslutade kommunfullmäktige

Politikerna i kommunfullmäktige beslutade att Falkenbergs kommun ska:

  • Skyndsamt fasa ut konstgräsmaterial, gummiasfalt och fallskydd i parker och rondeller eller i andra miljöer där materialet endast är till för gestaltning eller för förenkling av drift.
  • Att aktivt arbeta för att fasa ut petroleumbaserat material i barns utemiljöer.
  • I framtida upphandlingar sträva efter att ha biobaserade marktäckningsmaterial.
  • Aktivt arbeta för att snarast fasa ut inköp, användandet och spridningen av produkter som genererar eller innehåller tillsatser av mikroplatser i kommunens verksamhet.
  • Kommunstyrelsen ska varje år redovisa hur utfasningen av mikroplaster sker.

Konstgräs på fotbollsplaner blir kvar

Så kallade granulat finns också på konstgräsplaner som används på idrottsanläggningar. Kommunfullmäktige beslutade att avslå den delen som handlade om att skyndsamt fasa ut konstgräs som innehåller granulat på idrottsanläggningar. Kommunfullmäktige menar att det i dagsläget inte finns tillräckligt bra ersättningsalternativ.

Falkenbergs kommun äger tre planer med granulat

För att minska spridningen av mikroplaster följer kultur- och fritidsnämnden de rekommendationer som nationella myndigheter ger. Falkenbergs kommun äger och förvaltar tre konstgräsplaner med granulat. 

Kommunfullmäktige beslutade dock att Falkenbergs kommun ska tydliggöra sin hållning till konstgräsplaner.

Kontakt