Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

24:e februari 2021

Fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan efter sportlovet

Från och med måndagen den 1 mars till och med fredagen den 5 mars kommer elever i årskurs 7–9 samt elever i gymnasieskolan att fjärr- och distansundervisas på heltid. Beslutet är fattat efter rekommendation från Smittskydd Halland.

Efter sportlovet väntar fjärr- och distansundervisning på heltid för elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Det beslutade barn- och utbildningsnämndens ordförande på delegation från nämnden onsdagen den 24 februari. Beslutet gäller från och med måndagen den 1 mars till och med fredagen den 5 mars.
- Vi följer rekommendationen och övergår till fjärr- och distansundervisning i högstadiet och gymnasiet under vecka 9. Utifrån rådande omständigheter så förbereder vi oss på att fortsätta med en delvis fjärr- och distansundervisning en bit in i april, säger Stigert Pettersson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Övriga elever i grundskolorna i Falkenbergs kommun berörs inte av beslutet. Inte heller grund- och gymnasiesärskolans elever berörs utan fortsätter sin undervisning i skolan som vanligt. Ytterligare elevgrupper och enskilda elever kan komma att undantas beslutet.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få information från respektive skola.

Beslutet är fattat efter rekommendation från Smittskydd Halland

Beslutet är fattat efter rekommendation från Smittskydd Halland. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Halland och det finns indikationer på att smittspridningen kan komma att öka ytterligare. I kombination med de muterade virusstammar med högre smittsamhet som cirkulerar är detta mycket bekymmersamt meddelar Smittskydd Halland.

Om du rest under sportlovet

Om du rest utomlands under sportlovet är det viktigt att komma ihåg att du enligt nationella regler är skyldiga att vara hemma en vecka i karantän efter ankomst till Sverige samt testa dig för covid-19 vid ankomsten samt dag 5.

Om du rest inom Sverige ska du vara extra uppmärksam på symtom då vissa varianter av muterade virusstammar är vanligare förekommande i andra delar av landet.

Kontakt