Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
21:a april 2020

Färre ledamöter i fullmäktige efter överenskommelse

Falkenbergs kommunfullmäktige minskar antalet ledamöter vid mötet den 28 april. Syftet är att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Sedan tidigare håller kommunfullmäktige sina möte i Falkhallen, även det är åtgärd för att minska risken för smittspridning.

Inför kommunfullmäktiges möte den 28 april har de politiska partierna kommit överens om att minska ner antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 51 ordinarie ledamöter till 34 ledamöter. Syftet med att ha färre ledamöter är att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Överenskommelsen mellan partierna med 34 representerande ledamöter i kommunfullmäktige speglar proportionerna från valresultatet 2018. Besluten som kommunfullmäktige tar har samma bärighet som när kommunfullmäktiges 51 ordinarie platser används. Det innebär att majoritetsförhållandet inte rubbas. Vid lika röstetal (17-17) har ordföranden utslagsröst.

Tillfällig flytt av kommunfullmäktiges möten till Falkhallen

Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat att flytta sina möten från Stadshuset till Falkhallen. I Falkhallen finns bättre förutsättningar för ledamöterna att sitta en bit från varandra. På så sätt kan man minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Vid kommunfullmäktiges möte i mars tog politikerna även beslut som öppnar upp ledamöter att delta på politiska möten på distans när omständigheterna kräver det. De tekniska förutsättningarna som krävs enligt lag finns dock ännu inte på plats, men frågan utreds.

Bra att veta

Kommunfullmäktiges möte räknas inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen. Därför omfattas inte mötet av regeringens beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till ett maxantal på 50 deltagare.

Kommunfullmäktige direktsänds

Om du vill har du möjlighet att se kommunfullmäktiges möten via vår direktsändning.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Ordförande är Jan Dickens (S), förste vice ordförande är Yen Gunnarsson (S) och andre vice ordförande är Charlotta Jonson (M).

Kommunfullmäktige sammanträder den sista tisdagen i månaden, utom i juli. Ledamöterna fattar beslut i olika frågor som påverkar helhetsbilden i kommunen och hur pengarna i kommunens budget ska användas.

Kontakt