Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
28:e juni 2018

Falkenbergs kommun startar ny cykelutbildning

Falkenberg är en perfekt cykelstad med sina korta avstånd och sitt flacka landskap. För att inspirera fler till att cykla deltar Falkenbergs kommun i en nationell kampanj för att lyfta intresset för att cykla. Dessutom startar vi en helt ny cykelteknikerutbildning.

Förutsättningarna att cykla i Falkenberg är bra. Totalt finns det 17 mil cykelvägar i kommunen, landskapet i tätorten är flackt och avstånden mellan olika punkter är korta. Att cykla från Slätten eller Hjortsberg till centrum tar omkring tio minuter*. En cykeltur från Skogstorp till centrum tar ungefär 15 minuter*.

– Tar man bilen samma sträcka kan restiden ändå bli längre än med cykeln. Tänker man in tiden man behöver för att parkera, lösa parkeringsavgift och gå den sista biten dit man ska så kan man se att cykeln många gånger är ett bättre alternativ än bilen, säger Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare för ekologisk hållbarhet i Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun startar cykelteknikerutbildning

Intresset för cykel i allmänhet och elcykel i synnerhet har gjort att Falkenbergs kommun till hösten startar en cykelteknikerutbildning. Utbildningen är en vuxenutbildning på gymnasial nivå och arrangeras av kommunens Vuxenutbildning. Den sker i nära samarbete med främst cykelhandlarna i Falkenberg, och även Varberg och Halmstad.

– Cykelnäringen är i behov av att rekrytera personal och eftersom cyklarna blir mer och mer avancerade handlar en del av utbildningen om tekniken som finns i elcyklar, säger Linda Bengtsson, Näringslivsutvecklare på Falkenbergs kommuns näringslivsbolag.

Utbildningen är uppdelad med en teoridag i skolan, tre dagar praktiskt arbete på ett cykelföretag och en dag för självstudier. Ansökan är fortfarande öppen och hittas på

Ökad försäljning av elcyklar

Försäljningen av elcyklar har ökat stadigt de senaste åren. Enligt branschföreningen Svensk Cykling såldes 67 500 elcyklar mellan september 2016 och augusti 2017. Året innan var motsvarande siffra 45 000. Branschföreningen räknar med en fortsatt ökning och att det under innevarande period säljs mellan 120 000 och 150 000 elcyklar.

* Källa Google maps

Cykla mer
Under våren och sommaren går Falkenbergs kommun med i en nationell cykelkampanj. Kampanjens syfte är att inspirera fler att cykla. Kampanjen kommer främst att synas i sociala medier (cyklamer.nu).Falkenbergs kommun är sedan hösten 2017 med i föreningen Svenska cykelstäder som arbetar för att höja cyklingens status. Det är genom Svenska cykelstäder som Kampanjen cykla mer samordnas.

Cykla i Falkenberg

  • I Falkenbergs kommun finns totalt 17 mil cykelväg. 10 mil av dessa finns i Falkenbergs tätort.
  • Falkenbergs kommun gjorde en extra satsning på underhållet av cykelvägar under 2017. Då la kommunen totalt 12 miljoner på bland annat ny asfaltering.
  • Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer.

Cykelstrategi
Falkenbergs kommun har en antagen cykelstrategi. Den säger att cyklandet ska stå för 21 % av det totala resandet år 2025. Att ta sig fram med cykel ska vara det smidigaste samt tillgängligaste trafikslaget oberoende tid på dygnet eller årstid. Tillsammans med kollektiv- och gångtrafik ska cykeltrafik prioriteras i stads- och kommunplanering.

Kontakt