Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

27:e mars 2020

Falkenbergs kommun släcker ljuset för att belysa klimatet – Earth Hour den 28 mars

Den 28 mars klockan 20.30 släcker miljontals människor lamporna en timme under världens största miljömanifestation – Earth Hour. Falkenbergs kommun är med och uppmärksammar manifestationen genom att släcka stadshuset och belysningen under Tullbron.

Earth Hour är världens största miljömanifestation och syftar till att skicka en signal till planetens ledare att agera för att stoppa klimatkrisen och bevara vår biologiska mångfald. Falkenbergs kommun kommer under Earth Hour släcka stadshuset, belysningen under Tullbron och några av kommunens symbolbyggnader mellan 20.30–21.30. Med hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekter släcks inte gatubelysningen.

− Earth Hour är en viktig manifestation. Vi släcker ljuset som en symbolhandling och påminnelse om att vi måste bli bättre på att leva klimatsmart, men att göra endast det räcker inte. Vi behöver bli bättre på att få in hållbarhet i vardagen och i vår styrning, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun.

Så här jobbar kommunen med hållbarhet

I kommunen finns ett politiskt utskott kopplat till hållbarhet som bland annat bereder frågor beträffande:

  • Kommunens övergripande arbete med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (vilket omfattar t.ex. frågor om inkludering, integration, miljö och klimat)
  • Kommunens arbete med Agenda 2030.

Hållbarhetsutskottet har ett ansvar för strategisk samverkan med externa aktörer inom hållbarhetsområdet att tillsammans med andra aktörer utveckla Falkenberg till en mer hållbar plats. Utskottet har också ett ansvar att utveckla och förstärka kommunens interna strategiska hållbarhetsarbete.

Våra politiker har också beslutat att Falkenbergs hållbarhetsarbete ska ta avstamp i agenda 2030, världens och FN:s hållbarhetsagenda. Agenda 2030 innefattar mål inom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet och visar hur de hänger ihop.

Hållbarhetsavdelning

I fjol tog kommunen ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete genom att inrätta en ny hållbarhetsavdelning under kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har uppdraget att utveckla kommunens hållbarhetsarbete i riktning mot det kommunövergripande målet att bli ett föredöme inom hållbarhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om hållbarhetlänk till annan webbplats för att hålla dig uppdaterad i kommunens hållbarhetsarbete.

Mer information
Mer information om Earth Hour hittar du här:
https://www.wwf.se/earth-hour/länk till annan webbplats

Mer information om Agenda 2030/Globala målen hittar du här:
https://www.globalamalen.se/länk till annan webbplats


Kontaktpersoner
Per Svensson (S),
Kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun
Per.Svensson@pol.falkenberg.se

Kontakt