Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

15:e maj 2019

Falkenbergs kommun ser över maten till hemtjänstens brukare

Falkenbergs kommun ser över formerna för den mat som levereras till brukare inom hemtjänsten. Syftet är att hitta ett mer hållbart alternativ till dagens system där hemtjänsten dagligen levererar varm mat.

– Vi tittar på kyld mat som ett alternativ. Det vi ser är att maten skulle ha samma höga kvalitet som den mat som levereras i dag. Det skulle också leda till bättre arbetsmiljö för hemtjänsten och vara mer ekonomiskt hållbart, säger socialchef Johan Klingborg.

Svårt att rekrytera personal

Sveriges befolkning, liksom i många andra västeuropeiska länder, blir allt äldre. För Falkenbergs kommuns del visar befolkningsprognosen att antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka med 55 procent fram till år 2030. Personer i arbetsför ålder ökar däremot betydligt långsammare.

Denna utveckling gör det bland annat svårare att rekrytera undersköterskor till äldreomsorgen. Ett sätt att möta denna utmaning är att ta bort sådana arbetsuppgifter som inte ligger inom undersköterskornas primära arbetsområde.

– Sättet vi arbetar på i dag är inte hållbart. Vi kommer få ett ökat vårdbehov samtidigt som tillgången på utbildad personal minskar. Det gör att vi måste ge vår personal förutsättningar att fokusera på det grundläggande omvårdnadsarbetet som är kommunens huvudsakliga ansvarsområde, säger Johan Klingborg.

Mat med bra näringsinnehåll

I dag finns det inget krav på Sveriges kommuner att tillhandahålla mat till hemtjänstens brukare om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Men i Falkenberg ser dock socialnämnden värdet av att erbjuda matdistribution till de invånare som har behov av det. I beslutsunderlaget föreslås därför socialnämnden besluta att även fortsättningsvis tillhandahålla mat i hemmet.

För att kunna hantera matdistributionen på ett hållbart sätt har socialförvaltningen utrett möjligheten att övergå till kyld mat som levereras till brukaren en gång i veckan. Kommunens utredning visar på många fördelar med en kyld matkedja. Risken för bakterietillväxt minimeras, maten är producerad och nedkyld på ett sådant sätt att den behåller sin näring vid uppvärmning och den får också längre hållbarhet.

Utredningen visar också att brukare i de närliggande kommuner som gått över till kyld mat är nöjda med maten, både mer smaken, portionsstorleken och rätterna.

– Andra fördelar vi ser är att det här alternativet skulle leda till att brukaren får större valfrihet och flexibilitet. De får möjlighet att påverka vad de äter genom att de får fler rätter av välja mellan och de kan också välja när de vill äta. De behöver med andra ord inte äta vid en viss tidpunkt på grund av att det är då maten levereras, säger Johan Klingborg.

I linje med kommunens effektivisering

Ett syfte med att förändra matdistributionen är också att hitta en mer kostnadseffektiv lösning. Falkenbergs kommun levererar i dag dagligen varm mat till de brukare inom hemtjänsten som har detta som en biståndsbedömd insats. Det är en kostsam service som många av Sveriges kommuner har valt att gå ifrån. Enbart distributionen av de cirka 9 500 portioner som levereras varje månad i kommunen kostar cirka tio miljoner kronor om året. Genom att gå över till kyld mat som distribueras en gång i veckan skulle socialnämnden årligen kunna spara mellan åtta och nio miljoner kronor. Anledningen till att besparingen inte blir 10 miljoner beror på att det kommer att kvarstå en kostnad för insatser kopplade till matsituationen.

– Utöver vinsterna kring personalförsörjning och kvalitet, så ligger förändringen av matdistributionen också i linje med kommunens behov av att se över och sänka sina kostnader, säger Johan Klingborg.

Frågan är ännu inte avgjord, utan kommer att lyftas för beslut i socialnämnden den 21 maj.

Kontakt