Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
8:e maj 2018

Falkenbergs kommun prisas för god byggnadsvård

2015 beslutades att det tidigare äldreboendet Tallgläntan i Falkenberg skulle renoveras och byggas om till förskolan Tallkotten. Nu prisas Falkenbergs kommun av Hallands Museiförening för god byggnadsvård av den snart hundra år gamla byggnaden.

Byggnaden uppfördes 1925 och var från början ett epidemisjukhus för att senare bli ett äldreboende. Under nästan nittio år slets byggnaden hårt. 2015 tog kommunfullmäktige beslut om renovering och hösten 2017 var ombyggnaden klar. Exteriört framstår byggnaden idag som närmast oförändrad från då den byggdes.

– Tallkotten visar att det är fullt möjligt att återanvända gamla byggnader och fylla dem med nytt liv. Det är glädjande att det uppmärksammas, säger Per Fält på Falkenbergs kommuns bygglovsenhet, en av flera som var delaktig i förarbetet av ombyggnaden och som tog emot diplomet under en ceremoni på Halmstads slott.

Kulturhistoriska värden har bevarats

Inför och under ombyggnaden ägnades mycket tid åt att säkra husets kulturhistoriska värden och att återställa sådant som ändrats från tidigare renoveringar av byggnaden.

– Med hjälp av bland annat gamla fotografier har vi försökt återskapa fasadens kulör men också originalfönstren, takkuporna samt de ursprungliga ventilationsskorstenarna på nocken, säger Per Fält.

En modern förskola med fem avdelningar

I dag är det tidigare sjukhuset och äldreboendet en modern förskola med fem avdelningar och kontorslokaler.

– Vi trivs jättebra och vi har haft studiebesök från andra kommuner som varit imponerade över hur ett gammalt sjukhus och äldreboende har blivit en modern förskola, säger Maria Karlsson, förskolechef för Tallkottens förskola.

Hallands Museiförenings motivering

Falkenbergs kommuns projektledning har med hög ambitionsnivå och stor lyhördhet för värdet i en lokalhistoriskt viktig byggnad, genomfört en omfattande renoverings- och restaureringsinsats så att byggnadens ursprungliga arkitektur idag åter framträder i sin fulla glans. Samtidigt har man fått moderna och ändamålsenliga lokaler i en unik byggnad och därmed visat att det går utmärkt att förena ett bevarande av en sliten historisk byggnad med en modern verksamhet.”

Kontakt