Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
16:e oktober 2018

Falkenbergs kommun överklagar beslut om skolstopp

Falkenbergs kommun överklagar länsstyrelsens beslut om att kommunen inte får bygga en skola på toppen av Tröingeberg, utmed Österleden. Överklagandet skickas till förvaltningsrätten.

Falkenbergs kommun växer och gör därför stora investeringar inom skolan under de kommande åren. Ett av nybyggnadsprojekten är en helt ny skola på Tröingeberg. Tidigare i år beslutade kommunstyrelsen att skolan ska ligga på toppen av Tröingeberg, utmed Österleden i korsningen med vägen till Faurås. Falkenbergs kommun äger marken där skolan är tänkt att ligga.

Länsstyrelsen sa nej

I området och i närområdet finns det fornlämningar från brons- och järnåldern. Mot bakgrund av detta sa Länsstyrelsen nyligen nej till en ny skola i området eftersom de anser att bevarandeintresset för fornlämningarna är mycket högt.

Olika intressen

Men nu överklagar Falkenbergs kommun beslutet från länsstyrelsen, det beslutet tog kommunstyrelsen under sitt möte tisdagen den 16/10. Anledningen är att kommunstyrelsen vill ha en prövning där olika allmänintressen står mot varandra och kommunens mål är att få bygga en skola i området.

Kontakt