Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
6:e juli 2018

Falkenbergs kommun fixar foder

Falkenbergs kommun erbjuder nu lantbrukare ytterligare kommunal mark där lantbrukare kan slå gräs till sina djur. Den långvariga värmen har lett till torka som har gjort att många djur inom jordbruksnäringen hotas av svält.

Falkenbergs kommun jobbar sedan länge med att erbjuda lantbrukare att använda kommunal mark. Den jordbruksmark som kommunen äger, men inte nyttjar för eget bruk, upplåts redan för ändamålet bete eller jordbruk.

Men till följd av den långvariga värmen som ger torka har kommunen tittat över om det finns ytterligare mark som kommunen kan upplåta till lantbrukare. Efter en inventering ser vi att det finns markområden där vi kan erbjuda lantbrukare att slå gräs. Det handlar om markytor i Lövstaviken vid järnvägsstationen, Skrea, Stafsinge, Långås, och Årstad.

Lantbrukarna får inte betalt för att de klipper, däremot får de behålla gräset. Gräset får inte säljas, utan bara användas som foder till de egna djuren.

Så här bokar du mark

Är du lantbrukare och vill använda dig av kommunal mark gör så här:

  • För en överblick var områdena ligger kan du titta på kommunens webbkartalänk till annan webbplats. Där väljer du: 1) kategorin Bygga och Bo. 2) Klicka på skiktet Möjlig betesmark 2018. 3) Klicka också i skiktet Fastigheter.
  • Notera fastighetsbeteckningen för den mark du är intresserad av.
  • Ring kontaktcenter på 0346-88 60 00 för att boka området. Det går endast att boka via telefon under de öppettider som kontaktcenter har (kl 8-16).
  • Observera att det är först till kvarn som gäller.

Vi har dock inte gjort någon bedömning av kvaliteten på markområdena. Var och en får göra en bedömning om det går att slå gräs eller inte.

Vill man fortsätta att nyttja marken efter den 31 augusti ska man kontakta mark- och exploateringsenheten. Eventuellt kan man teckna en markupplåtelse för några av områdena, men inte för alla.

Kontakt