Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
17:e maj 2018

Falkenbergs kommun avslutar samarbete med kulturchef

Falkenbergs kommun avslutar samarbetet med Peter Gerdhardson som har jobbat som kommunens kulturchef.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar bland annat för Falkenbergs kommuns kulturverksamhet. Inom kulturverksamheten finns till exempel biblioteken och Falkenbergs museum. Falkenbergs kommun har inte varit nöjda med det arbete som Peter Gerdhardson har gjort och man är inte överens i det fortsatta arbetet kring Falkenbergs museum och kunskaps- och kulturcentrum.

Efter förhandlingar med det fackliga ombud har parterna kommit överens om att Peter Gerdhardson avslutar sin anställning den sista maj. I överenskommelsen ingår att han får 16 månadslöner, dessa är inte pensionsgrundande för tjänstepension.

Fakta: Olika sätt att avsluta anställning

Om det finns saklig grund kan arbetsgivaren avsluta samarbetet med medarbetaren. Saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan till exempel vara misshandel, stöld, förskingring, arbetsvägran och olovlig frånvaro eller liknande. Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked.

Om parterna inte är överens kan fallet avgöras i arbetsdomstolen. Om den anställde bestrider uppsägningen har hen rätt att ha kvar sin anställning till dess att tvisten är löst i domstol. Normalt tar detta ett till ett och ett halvt år. Oftast försöker parterna hitta en gemensam lösning för att undvika att hamna i en utdragen process i arbetsdomstolen.

Kontakt